Zdecydowana większość placówek nie korzysta z telemedycyny

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia opublikowało raport z badań ankietowych nt. informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Chodziło o sprawdzenie, jak placówki przygotowane są do obowiązków wynikających z ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.Łącznie wpłynęło 3939 wypełnionych i pozytywnie zweryfikowanych ankiet. Spośród ankietowanych podmiotów wykonujących działalność leczniczą 83% jako rodzaj działalności wskazało ambulatoryjne świadczenia zdrowotne (AŚZ podzielono na przedsiębiorstwa udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych oraz praktyki lekarskie udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych), 11% - stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne (szpitale), a 6% zakłady opiekuńczo-lecznicze (ZOL-e) Oznacza to, że w badaniu wzięło udział 19% z wszystkich AŚZ-ów, 33% szpitali oraz 40% ZOL-i.

Na podstawie udzielonych odpowiedzi w raporcie wyrażono opinię, że pod względem planowania działań IT najbardziej zaawansowane są szpitale. Ponad połowa z nich posiada strategię informatyzacji (54%), przeważająca część ma w strukturze wyodrębnioną komórkę ds. IT (68%).

Najgorzej sytuacja wygląda w podmiotach wykonujących ambulatoryjne świadczenia zdrowotne - jedynie 38% z tych podmiotów może pochwalić się strategią informatyzacji, 11% ma wyodrębnioną komórką IT.

Przeważająca część pracowników medycznych posiada dostęp do komputera (jest to odpowiednio: AŚZ-y - 93%, szpitale - 97%, ZOL-e - 91%). Jednocześnie zdecydowana większość tych pracowników ma również dostęp do internetu.

Po 36% ankietowanych AŚZ-ów i szpitali, a także 35% ZOL-i wskazało, że ich systemy teleinformatyczne komunikują się z innymi systemami w zakresie ochrony zdrowia. Wśród wskazanych przez ankietowanych systemów, z którymi następuje komunikacja, są: P2 - Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych, ePUAP skrzynka podawcza, ePUAP profil zaufany.

Przeważająca większość podmiotów leczniczych odpowiedziała negatywnie na pytanie dotyczące wykorzystywania rozwiązań telemedycznych w zakresie swojej działalności - było to 96% AŚZ-ów, 75% szpitali oraz 90% ZOL-i.

Czytaj: csioz.gov.pl


autor/ źródło: CSIOZ


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
NFZ: leczenie szpitalne - projekt zarządzenia


Fundusz opublikował projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie nr 89/2013/DSOZ z dnia 19 grudnia 2013 r. ws. określenia warunków zawierania…Redakcja

OZZL przypomina rezydentom, że maja takie same prawa jak lekarze

Jedyną różnicą jest administracyjne (na drodze rozporządzenie ministra zdrowia ) ustalenie wysokości płacy zasadniczej lekarza rezydenta. (Dyrektor może ogólne wynagrodzenie rezydenta podnieść przez przyznanie dowolnego dodatku).Lekarzy…
OZZL
Prawo i zarządzanie

NFZ ws. kryteriów oceny ofert

Gorzów Wlkp.: Sanepid zawiadamia prokuraturę ws.…

Polacy mają ograniczony dostęp do rehabilitacji.…

Ekspert: możemy pomóc większości par mającym…

Gdańsk: samorząd lekarski o błędach w karach nakładanych…

OZZL: kontrolerzy NFZ w czasie kontroli recept nie…

Sztuczna inteligencja dopasuje skuteczny lek i jego…

Rośnie zużycie antybiotyków