Wytyczne dot. bezpiecznego przetwarzania dokumentacji medycznej

CSIOZ udostępnia wytyczne i rekomendacje dla usługodawców w zakresie budowy i stosowania systemu bezpiecznego przetwarzania elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM).Jak informuje resort zdrowia, wytyczne i rekomendacje dla usługodawców w zakresie budowy i stosowania systemu bezpiecznego przetwarzania elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM), udostępnione przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, są przeznaczone dla usługodawców, którzy podejmują decyzję dotyczącą wyboru rozwiązania wykorzystywanego do elektronicznego przetwarzania dokumentacji medycznej (w tym decyzję dotyczącą sposobu zabezpieczenia przetwarzanych danych).

Dokument ten może być również wykorzystywany przez dostawców oprogramowania, którzy projektują i budują systemy informatyczne dedykowane dla sektora ochrony zdrowia. Dokument uwzględnia uwagi zgłoszone przez interesariuszy w trakcie konsultacji społecznych, które odbyły się w styczniu 2014 r.

Więcej: www.mz.gov.pl


autor/ źródło: MZ


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Dlaczego większość lekarzy podpisała umowy?


Minister Bartosz Arłukowicz poinformował, że umowy z NFZ na 2015 r. podpisało już 79 proc. przychodni i 85 proc. lekarzy. Skąd takie decyzje?…Redakcja

Aplikacja Kolejki Centralne wystartowała

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że pod adresem https://dilo.nfz.gov.pl/ap-kolce/ została uruchomiona aplikacja Kolejki Centralne (AP-KOLCE). Aplikacja ta przeznaczona jest dla…
Dep. praw Świadczeniobiorców
NFZ
Redakcja

Projekt rozporządzenia ws. czasu oczekiwania na świadczenia

Projekt rozporządzenia dotyczy ogółu świadczeń należących do leczenia szpitalnego, świadczeń wysokospecjalistycznych, a ponadto świadczeń, które nie zaliczają sie do tej kategorii, ale zostały wymienione w rozporządzeniu ministra zdrowia z…
MZ
Ministerstwo Zdrowia

Nieprawidłowa dieta i stosowanie antybiotyków zaburzają…

Nawet 60 proc. osób otyłych cierpi na depresję

Milion zł zadośćuczynienia ma zapłacić Centrum…

ZIP: zdecydowanie więcej pomyłek niż wyłudzeń

Wrocławscy naukowcy opracowali nową metodę wykrywania…

Redakcja

NFZ o wynikach kontroli NIK

"Podsumowanie wyników kontroli zaprezentowane w przekazywanej przez NIK informacji o wynikach kontroli i negatywny wydźwięk przedstawionych w niej sformułowań wydają się być nieadekwatne do ocen przedstawionych przez NIK w wystąpieniach pokontrolnych"…
Narodowy Fundusz Zdrowia
NFZ

NRL: stanowiska ws. projektów rozporządzeń