W najbliższych dniach zostaną ogłoszone pierwsze konkursy, w których będzie można ubiegać się o środki unijne

W najbliższych dniach zostaną ogłoszone pierwsze konkursy, w których będzie można ubiegać się o środki unijne na realizację programów w zakresie ochrony zdrowia. W poniedziałek (20 lipca) powołany został komitet, który będzie oceniał projekty.Minister zdrowia Marian Zembala wręczył w poniedziałek w kancelarii premiera akty powołania członkom Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFSI) w sektorze ochrony zdrowia.

Członkami komitetu zostali m.in. przedstawiciele resortów, Narodowego Funduszu Zdrowia, władz regionalnych, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, a także organizacji pozarządowych i działających w ochronie zdrowia związków zawodowych.

Zembala podkreślił, że w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 Polska wyda ok. 12 mld zł na realizację inwestycji w obszarze ochrony zdrowia, współfinansowanych z funduszy europejskich. To blisko trzykrotnie więcej, niż w latach 2007-2013 - wówczas było to 4,5 mld zł.

Potrzebna mądra ściąga

Dodał, że dokument określający strategię wydatkowania tych środków, czyli "Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-20", został wysoko oceniony przez Brukselę. - Ten dokument to "mądra ściąga", która pokazuje, w którym obszarze jaki podmiot może starać się o wsparcie, np. powiat, stowarzyszenia pacjentów czy pogotowie ratunkowe - mówił minister zdrowia.

REKLAMA

Advertisement

Wiceminister infrastruktury i rozwoju Waldemar Sługocki wyjaśnił, że środki unijne na ochronę zdrowia będą pochodziły zarówno z programów centralnych, czyli z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Infrastruktura i Środowisko, ale także z Regionalnych Programów Operacyjnych.

Prezes NFZ Tadeusz Jędrzejczyk zaznaczył, że programy, które w ramach bieżącej perspektywy finansowej UE będą realizowane w ochronie zdrowia, będą wprowadzać innowacje służące poprawie jakości życia Polaków.

Dyrektor departamentu funduszy europejskich w resorcie zdrowia Michał Kępowicz poinformował, że nowo powołany komitet będzie działać do 2022 r. i w tym czasie zajmie się oceną projektów dotyczących ochrony zdrowia przygotowywanych na poziomie ministerstw i regionów. - Będzie oceniał, czy są one faktycznie warte wsparcia, czy wpisują się w rzeczywistą mapę potrzeb - wyjaśnił.

Ruszają konkursy

Jak zaznaczył, pieniądze unijne przeznaczone na realizację tych projektów będą uruchomione już w najbliższych tygodniach. - W tym tygodniu będzie uruchomiony konkurs nastawiony na wsparcie osób starszych, w kolejnym tygodniu - konkurs dotyczący wsparcia centrów symulacji medycznych - podkreślił Kępowicz.

- Będą dla nas ważne również programy profilaktyczne, promocja zdrowia, kształcenie kadr medycznych - lekarzy i pielęgniarek. Będzie można stworzyć silne wsparcie dla nowych osób, które będą chciały kształcić się na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo - dodał.

Pod koniec czerwca Marian Zembala przewodniczył polskiej delegacji w rozmowach z Komisją Europejską na temat możliwości szybkiego uruchomienia inwestycji w obszarze ochrony zdrowia współfinansowanych z funduszy europejskich.

Rozmowy dotyczyły uzgodnienia warunków sprawnego rozpoczęcia przedsięwzięć w obszarze zdrowia, w tym służących rozwojowi profilaktyki zdrowotnej, kształceniu kadr medycznych, tworzeniu i rozwojowi na uczelniach medycznych centrów symulacji medycznej, poprawie jakości opieki nad osobami starszymi, wdrożeniu rozwiązań projakościowych i poprawiających działanie systemu ochrony zdrowia, a także rozwojowi infrastruktury w podmiotach leczniczych.

Jak informuje resort zdrowia na swoich stronach, środki unijne będą przeznaczone na inwestycje służące przekształceniu polskiej ochrony zdrowia w system bardziej nowoczesny i efektywny, który będzie podążał ku wszelkim innowacjom, służącym poprawie jakości opieki nad pacjentem.


autor/ źródło: PAP


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Policzono pielęgniarki - resort zdrowia wstrzymuje realizację rozporządzenia


"Zwracam się z prośbą o wstrzymanie decyzji kadrowych, które mogłyby wynikać z realizacji (...) przepisów rozporządzenia do czasu przeprowadzenia…Podatek od cukru nie musi przełożyć się automatycznie…

Czy apteka będzie ukarana za obniżkę ceny leków?

Opolskie: zyski i rozwój szpitali powiatowych

Nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym czeka na podpis Prezydenta

W myśl obowiązujących regulacji do 31 grudnia 2020 r. status lekarza systemu przysługuje m.in. lekarzom posiadającym doświadczenie w wymiarze 3 tys. godzin w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego…
Ekspert

Co się stanie z opieką szpitalną nad dziećmi,…

Polska w tyle Europy pod względem dostępu pacjentów…

Pacjent odmówił przewiezienia do szpitala; nie był…

Ratownicy - kierowcy muszą przejść drogie kursy…

Zmiany w dokumentacji medycznej lekarzy AOS

Na mocy rozporządzenia informacja sporządzona przez lekarza leczącego pacjenta w poradni specjalistycznej, który przekazuje lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej informację o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach,…
Ekspert