W kogo uderzyła ustawa refundacyjna?

W zamyśle twórców ustawa refundacyjna miała wprowadzić większy niż dotychczas stopień przejrzystości działań władz publicznych w zakresie refundacji, a także otworzyć system refundacyjny na nowe, innowacyjne produkty, racjonalizując jednocześnie wydatki publiczne na leki. Jak wyszło w praktyce?Na zlecenie INFARMY przygotowano raport „Wpływ ustawy o refundacji leków na dostęp pacjenta do farmakoterapii, budżet NFZ oraz branżę farmaceutyczną. Ocena skutków”. Jakie wnioski płyną z raportu?

Wdrożenie Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 122, poz. 696), zwanej ustawą refundacyjną całkowicie zmieniło zasady działania rynku leków w Polsce.

Nowe prawo przyniosło liczne zmiany ekonomiczne (np. poprawa sytuacji finansów NFZ, zmiany poziomu dopłat pacjentów do leków) medyczne (np. zmiana ordynacji lekarskiej, wprowadzenie nowych leków) oraz proceduralne (oparcie decyzji refundacyjnych na dowodach naukowych).

W zamyśle jej twórców ustawa refundacyjna miała wprowadzić większy niż dotychczas stopień przejrzystości działań władz publicznych w  zakresie refundacji, a także otworzyć system refundacyjny na nowe, innowacyjne produkty, racjonalizując jednocześnie wydatki publiczne na leki.

Z ekonomicznego punktu widzenia nowe regulacje spowodowały, iż:

Z medycznego punktu widzenia regulacje doprowadziły do:

Ustawa, mimo szczytnych intencji jej twórców i licznych pozytywnych elementów w jej treści, stanowi klasyczny przykład przeregulowania rynku. Jest ona aktem prawnym budzącym bardzo wiele wątpliwości interpretacyjnych, przynoszącym liczne problemy we wdrożeniu (zarówno władzom publicznym, jak i podmiotom funkcjonującym na rynku zdrowia) oraz powodującym liczne skutki uboczne.

Twórcy raportu podkreślają, że ze względu na głębokość i  wielowymiarowość zmian nie da się jeszcze jednoznacznie ocenić wpływu ustawy na zdrowotność społeczeństwa. Można wskazać izolowane obszary, w których zapewne się ona polepszyła oraz takie, gdzie najprawdopodobniej się pogorszyła. W ogromnej większości terapii nie ma jednak danych i metody do skutecznej oceny jej wpływu.

Wejście w życie ustawy refundacyjnej spowodowało trwałe zmniejszenie wydatków płatnika publicznego na refundację leków. W porównaniu z wydatkami poniesionymi w 2011 roku (ich poziom wyznaczał równocześnie wielkość planowanego budżetu NFZ na leki na lata 2012, 2013 i 2014) finansowanie farmakoterapii  spadło o 1,8 mld zł w 2012 roku oraz 1,3 mld zł w 2013 roku. Efekt ten nie obejmuje kwoty zwróconej NFZ przez producentów w  ramach tzw. instrumentów dzielenia ryzyka (tj. około 313  mln zł powiększających budżet NFZ – w 2012 roku było to 124,2 mln zł, a w 2013 roku 188,7 mln zł).

Wydatki NFZ spadły przede wszystkim z  powodu znaczącego zmniejszenia wolumenu (liczby opakowań) produktów refundowanych kupionych przez pacjentów za pośrednictwem aptek otwartych – o 18% (2013 rok vs 2011 rok).


autor/ źródło: INFARMA


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Projekty rozporządzeń koszykowych do konsultacji


We wtorek (12 sierpnia) przekazano do konsultacji publicznych i uzgodnień dwa projekty tzw. rozporządzeń koszykowych ws. świadczeń gwarantowanych…Redakcja

Wpływy z akcyzy trafią do Funduszu Zdrowia Publicznego

Rządowy projekt ustawy o zdrowiu publicznym, który zakłada m.in. powołanie pełnomocnika rządu oraz Rady ds. Zdrowia Publicznego i stworzenie FZP, trafił już do konsultacji społecznych - informuje polskatimes.pl Na zadania z zakresu zdrowia publicznego…
Polska Times/Rynek Zdrowi
Prasa

Nawet 60 proc. osób otyłych cierpi na depresję

Mit o zanieczyszczonej rybie z Bałtyku dużym problemem…

Nowa aplikacja mobilna dla chorych na cukrzycę

W Polsce co 8 minut dochodzi do udaru mózgu. Koszty…

Pakiet onkologiczny: zielona karta dostępna w pilotażu

Redakcja

OZZL broni lekarzy nie posiadających tytułu specjalisty

ZK OZZL zaapelował do ministra zdrowia i NRL o poparcie swego stanowiska. Więcej: www.
OZZL
Komunikat

Polacy zmęczeni nadmiarem informacji o COVID-19.…

Nowa nadzieja dla cierpiących na trzecią co do częstości…