Trybunał Konstytucyjny odmówił zajęcia się paragonami fiskalnymi

Trybunał Konstytucyjny odmówił zbadania zgodności z Konstytucją przepisów dotyczących paragonów fiskalnych - informuje Naczelna Izba Lekarska.Naczelna Rada Lekarska w marcu 2014 r. złożyła w TK wniosek o zbadanie zgodności: 
1) § 8 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących w zakresie, w jakim zobowiązuje lekarzy i lekarzy dentystów do ujawniania w treści paragonu fiskalnego danych objętych tajemnicą lekarską, ,, z art. 47, art. 49, art. 51 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, 
2) § 8 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących w zakresie, w jakim zobowiązuje lekarzy i lekarzy dentystów do ujawniania w treści paragonu fiskalnego danych objętych tajemnicą lekarską, z art. art. 40 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Po rozpatrzeniu zażalenia Naczelnej Rady Lekarskiej Trybunał Konstytucyjny odmówił zbadania wniosku.

W uzasadnieniu swojego stanowiska Trybunał Konstytucyjny wskazał m.in., że kwestionowany przez Naczelną Radę Lekarską przepis rozporządzenia nakazujący, aby paragon wskazywał nazwę towaru czy usługi pozwalającą na jednoznaczną identyfikację, doczekał się na razie tylko jednej interpretacji ogólnej Ministerstwa Finansów, w dodatku - jak stwierdził Trybunał - interpretacja ta nie jest wiążąca dla sądów administracyjnych.

 TK wskazał ponadto, że oceniając konstytucyjność normy prawnej Trybunał uwzględnia jej interpretacje tylko wtedy, gdy jest ona ustalona w sposób stały, powszechny i jednolity, a takiego waloru nie ma interpretacja przepisu dokonana przez Ministra Finansów.

Trybunał oparł swoje rozstrzygnięcie na stwierdzeniu, że możliwość powiązania danych osoby pacjenta korzystającego ze świadczenia zdrowotnego z danymi wydrukowanymi na paragonie fiskalnym - przy wyborze przez pacjenta płatności kartą płatniczą oraz przy żądaniu przez pacjenta wskazania numeru NIP na paragonie - jest wyborem pacjenta i wymaga co najwyżej uprzedzenia go o konsekwencjach takiego wyboru.

Nie ma to natomiast, zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, bezpośredniego związku z zaskarżonym przepisem rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących.

Więcej: www.nil.org.pl


autor/ źródło: nil.org.pl/Rynek Zdrowia


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Tak powstawał tytanowy implant z drukarki 3D, wszczepiony pacjentowi


Coraz częściej pojawiają się informacje o zakończonych powodzeniem operacjach rekonstrukcyjnych, w których wszczepiono implanty wytworzone…Szkolenie z zakresu szacowania potrzeb zdrowotnych

RPP bada czy w styczniu w POZ nie naruszano praw pacjenta

Ministerialna lista leków z zagrożoną dostępnością…

Kroki do e-zdrowia

TK odroczył rozstrzygnięcie ws. tworzenia rejestrów…

Odmowa szczepień oznacza ryzyko powrotu chorób zakaźnych.…

Redakcja

Popularny środek na stłuczenia wycofany z obrotu

Decyzją głównego inspektora sanitarnego z obrotu na terenie całego kraju wycofano produkt leczniczy:  Płyn Burowa Coel 8,5 g/100 g o numerze serii: 20140826, data ważności: 08.2015. Podmiotem odpowiedzialnym jest Wytwórnia…
gif.gov.pl
Komunikat

18-latkowie nie mają wiedzy dot. chorób przenoszonymi…

Resort zdrowia zapowiada poprawę dostępu do nowoczesnych…