Seria do infuzji wycofana. O który lek chodzi?

Główny inspektor farmaceutyczny wycofuje z obrotu na terenie całego kraju produkt leczniczy Fayton 4 mg/100 ml (Aciumzolendronicum), roztwór do infuzji, 4 mg/100 ml nr serii: 5001270 z datą ważności 09.2015. Podmiotem odpowiedzialnym jest Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Republika Czeska.Decyzja została podjęta na postawie informacji własnej podmiotu odpowiedzialnego w przedmiocie wycofania ww. serii produktu leczniczego Fayton, w której wytwórca zgłosił podejrzenie wystąpienia wady jakościowej produktu leczniczego Fayton ze względu na możliwość zanieczyszczenia cząstkami stałymi.

Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności.


autor/ źródło: gif.gov.pl/medexpress.pl


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Już 23 i 24 listopada odbędzie się Konferencja Kardiologia Prewencyjna 2018. To już 11 edycja tej dorocznej imprezy specjalistycznej


Program tegorocznej konferencji obfitował będzie w wiele ciekawych i ważnych sesji, a udział w Konferencji zapowiedziała ponad setka najlepszych…Polski kalendarz szczepień jest przestarzały –…

Ministerstwo opublikowało projekt rozporządzenia…

Skarga Rzecznika Praw Obywatelskich rozszerza wcześniejszy…

Sprawdzisz genom dzieci jeszcze przed ich poczęciem?

Onkolodzy mogą wydawać zieloną kartę

Cyfryzacja polskiej medycyny przyspiesza będzie mniej…

Pacjenci wnioskują o zwrot kosztów leczenia za granicą

Redakcja

Receptory folianowe: nowa droga dla terapii celowanych w leczeniu raka jajnika?

Chore te wymagają kolejnego leczenia opartego o chemioterapię. W zależności od czasu, jaki upłynął od zakończenia leczenia I rzutu do wznowy, dzielimy je na pacjentki platynooporne (przerwa w leczeniu krótsza niż 6 miesięcy) i platynowrażliwe (przerwa…
R. Mądry/Rynek Zdrowia
Nauka i Zdrowie

Lekarze medycyny estetycznej ostrzegają