RPP: nie ma podstawy do nałożenia kar na lekarzy POZ

Rzecznik Praw Pacjenta, Krystyna Barbara Kozłowska, poinformowała, że nie ma podstaw do nałożenia na lekarzy POZ kar za utrudnienia w dostępie do dokumentacji medycznej, ponieważ otworzyli oni gabinety, a tym samym zaniechali działań naruszających prawa pacjentów.Na początku stycznia, w związku z brakiem porozumienia miedzy resortem zdrowia a lekarzami z Porozumienia Zielonogórskiego ws. finansowania POZ w 2015 r. i zamknięciem części placówek, pacjenci mieli utrudniony dostęp do swojej dokumentacji medycznej, Rzecznik Praw Pacjenta wskazywała, że praktyka ta narusza zbiorowe prawa pacjenta i zapowiadała postępowania w tej sprawie.

Rzecznik przekonywała, że drzwi przychodni, bez względu na to, czy podpisała ona umowę z NFZ, powinny być otwarte, a dyżurująca w niej osoba powinna wydać dokumentację medyczną każdemu pacjentowi, który tego zażąda.

Kozłowska poinformowała w piątek (9 stycznia) na posiedzeniu sejmowej komisji zdrowia, że wszczęła postępowania ws. naruszania zbiorowych praw pacjenta. Wskazała jednak, że w związku z zaniechaniem kwestionowanych przez nią działań lekarzy, nie ma podstawy do ich ukarania.

- Rzecznik nie ma podstawy do nałożenia kar, bo świadczeniodawcy odstąpili od utrudniania pacjentowi dostępu do dokumentacji - powiedziała Kozłowska.

Zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, przez praktykę naruszającą zbiorowe prawa pacjentów rozumie się bezprawne, zorganizowane działania lub zaniechania podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, mające na celu pozbawienie pacjentów praw lub ograniczenie tych praw, w szczególności podejmowane celem osiągnięcia korzyści majątkowej. Stosowanie takich praktyk jest zakazane.

W przypadku wydania przez Rzecznika decyzji o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe prawa pacjentów nakazuje on jej zaniechanie lub wskazuje działania niezbędne do usunięcia jej skutków, wyznaczając terminy podjęcia tych działań. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Świadczeniodawca, który nie odstąpi od praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjenta, może zapłacić karę finansową do 500 tys. zł.

W czasie negocjacji w resortem PZ twierdziło, że żaden przepis prawa nie nakłada na podmioty lecznicze, niemające zawartej umowy z NFZ, obowiązku codziennego otwarcia praktyk. PZ przekonywało ponadto, że żaden przepis nie nakłada obowiązku wydawania pacjentowi dokumentacji medycznej natychmiast, "od ręki".

Porozumienie podkreślało również, że w razie naruszenia praw pacjenta, rzecznik może wydać decyzję wzywającą do zaniechania określonego działania (uznając je za bezprawne), i dopiero niewykonanie tej decyzji może skutkować kolejną, w której możliwe jest nałożenie kary pieniężnej.

Do Biura RzPP wpłynęło między 2 a 7 stycznia 607 sygnałów o ograniczonym dostępie do świadczeń zdrowotnych w związku z zamknięciem przychodni POZ (były one nieczynne przez dwa dni robocze).

Problemy sygnalizowane przez pacjentów dotyczyły m.in. braku informacji o miejscu, gdzie mogą uzyskać świadczenia w sytuacji, gdy ich przychodnia jest nieczynna, niemożliwości zaszczepienia dziecka oraz kłopotów z uzyskaniem dostępu do dokumentacji medycznej lub zaświadczenia o leczeniu.


autor/ źródło: PAP


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Czy premier spotka się z lekarzami i wprowadzi pilotaż pakietu onkologicznego?


Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz prosi Ewę Kopacz o spotkanie w sprawie tzw. pakietu onkologicznego.Czy i w jakiej formie wydawanać pacjentowi oryginały…

Beata Małecka – Libera nowym ministrem zdrowia?

Resort zdrowia nie podjął jeszcze decyzji co do…

Jacek Krajewski pisze do premier Kopacz

Redakcja

Szczepionka na malarię może być zatwierdzona już w 2023 roku. Jej poszukiwania trwały blisko pół wieku

Z wyników przedstawionych przez naukowców Uniwersytetu Oksfordzkiego wynika, że badanie fazy IIb kandydata na szczepionkę przeciw malarii R21/Matrix-M wykazało wysoką skuteczność na poziomie 77 proc. w ciągu 12 miesięcy obserwacji.…
Infonfz/Newseria
Prasa

OZZL przypomniał ministrowi co mówił, gdy był…

Trybunał Konstytucyjny odmówił zajęcia się paragonami…

Dlaczego większość lekarzy podpisała umowy?

Polacy nie badają wzroku