Resort finansów: lekarzu, musisz ujawnić ile zarabiasz

Wchodzą w życie nowe przepisy, które nałożyły obowiązek prowadzenia szczegółowej ewidencji na wiele nowych grup podatników. Od 1 br. marca urządzenia rejestrujące obowiązkowo muszą mieć lekarze, prowadzący jakąkolwiek działalność usługową poza etatem lub kontraktem.Do końca 2014 obowiązek posiadania kasy fiskalnej i wydawania paragonów dotyczył tych lekarzy - przedsiębiorców, których sprzedaż usług na rzecz konsumentów - pacjentów przekroczyła limit 20 tys. zł rocznie. Wraz z wejściem nowych przepisów, takiemu obowiązkowi podlega każdy lekarz, który świadczy jakiekolwiek odpłatne usługi, bez względu na wysokość obrotu.

Fiskalna czy rejestrująca? 

Wiele osób, niezbyt biegłych w zawiłościach prawa podatkowego i niezwykłą dynamikę jego zmian, ma wątpliwości, czy „kasa”, do jakiej posiadania zobowiązani są lekarze jest „fiskalna”, czy ze względu na to, że działalność medyczna jest zwolniona z podatku VAT, tylko „rejestrująca”.

Ministerstwo Finansów rozwiewa te wątpliwości informując, że zgodnie z tzw. „ustawą o VAT”, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, także w zakresie usług medycznych, są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Jak stwierdza Wiesława Dróżdż, rzecznik Ministra Finansów, ustawodawca posługuje się pojęciem kas rejestrujących a pojęcie „kas fiskalnych” używane jest potocznie dla określania kas rejestrujących.

Zapobieganie ukrywaniu dochodów 

Jaki jest cel wprowadzenia obowiązku ewidencyjnego? Czy dzięki obowiązkowi rejestrowania działalności usługowej lekarzy Ministerstwo Finansów spodziewa się dodatkowych wpływów z tytułu podatku dochodowego (bo z VAT działalność lecznicza jest zwolniona - więc wpływów nie będzie) do budżetu? Na ile szacowane są te przychody?

Jak stwierdza Wiesława Dróżdż, rozwiązania zawarte w rozporządzeniu z 4 listopada 2014 r., zobowiązującego lekarzy i lekarzy dentystów do ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących, wpisują się w koncepcję systematycznego i stopniowego ograniczania odstępstw od docelowego rozwiązania przyjętego w ustawie o podatku od towarów i usług, jakim jest powszechny charakter prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących przez podatników prowadzących sprzedaż na rzecz osób fizycznych.

Mówiąc wprost - ewidencja prowadzona przy zastosowaniu kasy rejestrującej ma zapobiegać ukrywaniu dochodów poprzez zapewnienie kontroli nad rzetelnością deklarowanych przez podatników wysokości obrotów.

Więcej: rynekzdrowia.pl


autor/ źródło: Jacek Janik/Rynek Zdrowia


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Inwestycje w telemedycynę zmniejszą kolejki i koszty leczenia


Telemedycyna ma szanse zrewolucjonizować system opieki zdrowotnej, przyspieszyć możliwość rozpoznania choroby i poprawić jakość monitorowania…Pacjenci starają się wymuszać na lekarzach przepisywanie…

Badania profilaktyczne wzroku konieczne przynajmniej…

Polskie urządzenie zminimalizuje ryzyko podczas operacji…

Naczelna Izba Aptekarska przeciwstawia się dyskryminacji…

Szpitale nie chcą podawać kosztów procedur. Nowa…

Poród w wodzie wcale nie tak bezpieczny

Lekarze grożą ogólnopolskim strajkiem

Plan finansowy NFZ nie uwzględnia reformy Arłukowicza

Polska w tyle Europy pod względem dostępu pacjentów…