Raport NFZ o błędach popełnianych przez lekarzy

Narodowy Fundusz Zdrowia na swojej stronie internetowej opublikował informację dotyczącą wyników kontroli ordynacji lekarskiej przeprowadzonych przez oddziały wojewódzkie NFZ w III kwartale 2014 r.W III kwartale 2014 r. oddziały wojewódzkie NFZ przeprowadziły 189 kontroli. Tylko w 49 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie ordynacji lekarskiej. Pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się negatywną oceną podmiotów kontrolowanych lub oceną pozytywną z jednoczesnym wskazaniem uchybień lub nieprawidłowości.

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości dotyczące m.in.:

- wystawiania recept niezgodnie z przepisami obowiązującymi w okresie kontroli;

- oznaczenie poziomu odpłatności niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

- brak oznaczenia na recepcie poziomu odpłatności, co skutkowało realizacją recepty ze zniżką, pomimo braku wskazań do refundacji;

- ordynacja leków refundowanych niezgodnie ze wskazaniami refundacyjnymi;

- wystawienie recept na leki refundowane w ilościach przekraczających 3-miesięczne stosowanie.

- nieprawidłowości w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej ( m.in. brakowało numeracji stron oraz danych identyfikujących pacjenta, brak autoryzacji poprawek, brak oznaczenia podmiotu leczniczego, daty porady itp.


autor/ źródło: NFZ


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowoRedakcja

MZ analizuje projekt dot. ustawy o zawodzie fizjoterapeuty

”Osoba posiadająca kwalifikacje do wykonywania zawodu fizjoterapeuty jest członkiem zespołu rehabilitacyjnego ze szczegółowo określonymi zadaniami, do wykonywania których została przygotowana w toku kształcenia” - napisał wiceminister…
NIL
Artykuł

Badania medycyny pracy - czy powinny być opodatkowane?

Podstępne nadciśnienie płucne

NRL pozytywnie o przesunięciu w czasie obowiązku…

Książeczka zdrowia dziecka będzie dokumentacją…

Redakcja

NSA: ministerstwo ma prawo odmówić refundacji sprowadzonego leku

Jak informuje DGP przepisy pozwalają na tryb refundowania pojedynczemu pacjentowi leku sprowadzonego z innego państwa w celu ratowania jego życia lub zdrowia. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie uznał jednak, że resort zdrowia ma prawo odmówić…
Dziennik Gazeta Prawna
Prasa

Znak czasów? W Żarach chcą geriatrii zamiast porodówki

Gen ryzyka chorób serca, wpływa korzystnie na płodność…

MZ publikuje projekt rozporządzenia o Krajowym Rejestrze…