Prywatne szpitale są dyskryminowane. Uważają przedstawiciele konfederacji Lewiatan.

Skąd takie przekonanie? Zdaniem Konfederacji Lewiatan prywatne szpitale są dyskryminowane podczas rozdzielania funduszy unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnych (RPO) 2014-2020.- Zawężenie grona beneficjentów w części RPO do podmiotów należących do jednostek samorządu terytorialnego (JST) jest niedopuszczalne. Przede wszystkim polskie rozwiązania systemowe nie wprowadzają rozróżnienia pomiędzy prywatnymi i publicznymi placówkami ochrony zdrowia, które ubiegają się lub posiadają kontrakt z publicznym płatnikiem (NFZ), co oznacza, że do konkursu na takich samych prawach przystępują zarówno placówki należące do JST, jak i te z kapitałem prywatnym – mówi dr Dobrawa Biadun, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Lewiatan twierdzi, że to niedopuszczalna sytuacja, tym bardziej, że przez takie ograniczenia Polacy będą mieli jeszcze większy problem z dostępnością do świadczeń.  „Tylko równe traktowanie wszystkich podmiotów działających w systemie ochrony zdrowia da gwarancję efektywnego wydatkowania środków unijnych” – napisali eksperci z Konfederacji Lewiatan.


autor/ źródło: Konfederacja Lewiatan/ fot. Medicover


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Krzysztof Bukiel: zmiany się nie powiodą bez pieniędzy


Przewodniczący OZZL Krzysztof Bukiel powiedział, że w pełni popiera kierunek zmian w systemie służby zdrowia przedstawiony przez szefa…Redakcja

NSA: ministerstwo ma prawo odmówić refundacji sprowadzonego leku

Jak informuje DGP przepisy pozwalają na tryb refundowania pojedynczemu pacjentowi leku sprowadzonego z innego państwa w celu ratowania jego życia lub zdrowia. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie uznał jednak, że resort zdrowia ma prawo odmówić…
Dziennik Gazeta Prawna
Prasa

Ministerstwo Finansów szykuje bat na lekarzy

NFZ zapłacił pacjentom 6,6 mln zł za operacje usuwania…

CBOS zbadał ilu Polaków zetknęło się przypadkiem…

Młodzi lekarze powinni mieć swobodę wyboru specjalizacji

Europejski Kongres Gospodarczy: polityka zdrowotna…

Teraz lekarz może wypisać receptę na rok

W 2016 recepta do realizacji w aptece nadejdzie SMS-em?…

Redakcja

NRL w sprawie oświadczeń składanych przez konsultantów

W ocenie prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej rozporządzenie dot. wzorów oświadczeń składanych przez konsultantów w ochronie zdrowia powinno doprecyzowywać zapisy zawarte w ustawie z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o konsultantach w ochronie…
NIL
Komunikat