Prezes NRL pisze do CSIOZ w sprawie e-recept

W związku z postępem prac nad przygotowaniem systemów informatycznych dedykowanych obsłudze procesu wystawiania elektronicznych recept lekarskich (e-recept) prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz wystosował pismo do dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Marcina Kędzierskiego, które publikowane jest na stronie NIL."Niezwykle istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa pacjentów oraz racjonalności wydatków na budowę tych systemów jest, aby systemy te stanowiły sprawne narzędzie ułatwiające wystawienie recepty, skracające czas jej wystawienia oraz zabezpieczające przed ewentualnymi pomyłkami, lub przed wystąpieniem interakcji między lekami" - stwierdza prezes Hamankiewicz, zadając jednoczenie konkretne pytania dotyczące jego funkcjonowania.

W ocenie prezesa NRL zasadność i racjonalność wydatków na opracowywanie systemów informatycznych dla obsługi e-recepty zostanie zapewniona jedynie wówczas, gdy systemy te będą posiadały konkretne funkcjonalności.

"Narzędzia informatyczne mogą służyć lekarzom ogromną pomocą przy wystawianiu recept lekarskich, mogą również zabezpieczać zarówno lekarza jak i jego pacjenta przed ryzykiem pomyłki lub sygnalizować możliwość wystąpienia interakcji z innymi lekami lub zwiększenia prawdopodobieństwa wystąpienia działań niepożądanych. Taki system może wydatnie zwiększyć poziom bezpieczeństwa pacjentów oraz skrócić czas niezbędny do wystawienia recepty, co powinno bezpośrednio wpłynąć na zmniejszenie się kolejek oczekujących" - konkluduje Maciej Hamankiewicz.

Więcej: www.nil.org.pl


autor/ źródło: NIL


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
List otwarty pielęgniarek i położnych do premier Ewy Kopacz


Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych wystosowały 22 stycznia list otwarty…Celowość gromadzenia i przechowywania tak licznych…

Redakcja

KIDL: List otwarty do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia, Posłów i Senatorów

Kierujemy do Państwa ten list jako protest wobec braku troski przez sprawujących władzę o bezpieczeństwo medycznej diagnostyki laboratoryjnej w Polsce. W obecnie uchwalanym projekcie ustawy nowelizującej ustawę z dnia 15 kwietnia 2011…
infonfz/KIDL
Komunikat

Pediatrzy: system finansowania w instytutach winien…

IX Konferencja Naukowa Sekcji Prewencji i Epidemiologii…

Szybka diagnoza i leczenie to zdrowszy mózg u chorych…

RPP: nie ma podstawy do nałożenia kar na lekarzy…

Zalecenia postępowania przy udzielaniu świadczeń…

OZZPiP szykuje się do sporów zbiorowych i ewentualnie…

Felczer nie może wydać karty onkologicznej - informuje…