Ponad połowa Polaków uważa, że lekarz nie może odmówić przerwania ciąży

Ponad połowa Polaków (52 proc.) uważa, że lekarz nie może, powołując się na własne sumienie, odmówić wykonania zabiegu przerwania ciąży w sytuacji, gdy prawo na to zezwala - wynika z badania CBOS.W związku z kontrowersjami, jakie wzbudziło podpisanie przez część środowiska lekarskiego "Deklaracji wiary", w której lekarze uznają pierwszeństwo prawa bożego nad ludzkim, CBOS postanowił sprawdzić, jakie jest społeczne przyzwolenie dla tego typu działań i stosowania przez lekarzy tzw. klauzuli sumienia. 

Zgodnie z ustawą o zawodzie lekarza może się on powstrzymać od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem, ma jednak obowiązek wskazać realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w innej placówce oraz uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej. 

Jak wynika z sondażu CBOS, większość Polaków nie uważa, że lekarze mają prawo odmawiania wykonywania określonych działań medycznych ze względu na własne poglądy. Z jeszcze mniejszym zrozumieniem spotyka się kwestia klauzuli sumienia farmaceutów, zgodnie z którą mogliby oni odmawiać realizacji recept, np. na środki antykoncepcyjne. 

Blisko trzy czwarte badanych (73 proc.) jest zdania, że nawet w sytuacji konfliktu sumienia lekarz nie może odmówić wydania skierowania na badania prenatalne, gdy istnieje podwyższone ryzyko wady genetycznej lub rozwojowej płodu.

Prawie dwie trzecie ankietowanych (62 proc.) sądzi, że lekarz nie może odmówić wydania skierowania na zabieg przerwania ciąży, w sytuacji gdy kobietę, zgodnie z prawem, można do takiego zabiegu zakwalifikować. 

Ponad połowa respondentów (52 proc.) jest zdania, że lekarz nie może, powołując się na własne sumienie, odmówić wykonania zabiegu przerwania ciąży, jeśli prawo na to zezwala. 

Niemal trzy piąte respondentów (59 proc.) nie przyzwala na odmowę wykonania przez lekarza zabiegu zapłodnienia in vitro, jeśli para kwalifikuje się do takiego zabiegu. 

Więcej niż połowa badanych (55 proc.) uważa, że lekarz nie może odmówić przepisania środków antykoncepcyjnych, jeśli nie ma ku temu przeciwwskazań zdrowotnych.


autor/ źródło: PAP


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Kujawsko-Pomorskie: o połowę mniej rezydentur niż zapotrzebowanie


Ministerstwo Zdrowia rozdzieliło w kraju 1612 miejsc rezydenckich. Kujawsko-Pomorskie otrzymało 76 miejsc, w 25 specjalizacjach lekarskich…Lekarze wykrywają coraz więcej przypadków łuszczycy

Prezydium NRL powołało zespół ekspertów ds. homeopatii

MZ ws. pilotażu systemu informatycznego rezydentur

Zwiększa się skuteczność leczenia nowotworów…

Redakcja

Policzono pielęgniarki - resort zdrowia wstrzymuje realizację rozporządzenia

Chodzi o obowiązujący od kwietnia br. wzór określający tę minimalną liczbę. Jego największym minusem, jest - zdaniem analityków rynku medycznego - że dyrektorzy placówek mogą w praktyce dowolnie podstawić do niego wygodne dla nich dane…
MZ?Rzeczpospolita
Prasa
Redakcja

Ministerstwo Zdrowia o biorównoważności leków

Zdaniem Komisji, nie ma ryzyka wystąpienia różnic terapeutycznych pomiędzy lekami o wykazanej wobec siebie biorównoważności. W ocenie Komisji do sformułowania tak jednoznacznego stwierdzenia upoważnia szereg faktów, prawd naukowych…
Ministerstwo Zdrowia
Ministerstwo Zdrowia

Czego lekarze nie wiedzą o pakiecie onkologicznym?

Samorząd lekarski chce zobaczyć sprawozdanie ws.…

Redakcja

GIF: wycofanie z obrotu proszku do inhalacji

Jak informuje GIF, do Inspektora 26 marca wpłynęła decyzja własna podmiotu odpowiedzialnego o wycofaniu z obrotu ww. serii produktu leczniczego Asaris, w związku ze stwierdzeniem defektu dotyczącego elementu niespecyfikowanego w dokumentacji rejestracyjnej, który…
GIF
Komunikat