Polska liderem w zakresie polityki antyalkoholowej

Resort zdrowia wskazuje, że Polska jest liderem wśród państw europejskich w zakresie prowadzenia polityki antyalkoholowej, szczególnie pod względem rozwiązań prawnych i organizacyjnych związanych z realizacją strategii WHO.Strategia dotycząca zmniejszania szkodliwego spożywania alkoholu - Global strategy to reduce the harmful use of alcohol - obejmuje działania w 10 obszarach. Są to m.in. spójne z polską polityką alkoholową działania profilaktyczne i lecznicze podejmowane przez system ochrony zdrowia, kontrola dostępności fizycznej i ekonomicznej alkoholu, w tym interwencje dotyczące cen, reklamy i marketingu, zaangażowanie społeczności lokalnych, ograniczanie szkód spowodowanych piciem, w tym alkoholu produkowanego nielegalnie, szeroko rozumiane orzecznictwo w zakresie redukcji szkód spowodowanych piciem alkoholu.

Jest to pierwszy tak kompleksowy dokument, którego założenia są realizowane przez WHO. Poziom wdrożenia strategii WHO jest w Polsce bardzo zaawansowany. W związku z tym oraz dzięki aktywności Polski na forum międzynarodowym Europejskie Biuro WHO wskazało Polskę jako przedstawiciela regionu w radzie koordynującej (Coordinating Council).

Ma ona merytorycznie wspierać działania Sekretariatu WHO związane z wdrażaniem strategii. W radzie są 24 miejsca dla przedstawicieli wszystkich regionów oraz grup specjalnych zajmujących się poszczególnymi obszarami strategii (task-force). Drugim przedstawicielem regionu została Wielka Brytania. Decyzje te zapadły na posiedzeniu krajowych realizatorów strategii, które się odbyło w dniach 12-14 maja br. w Genewie.

Więcej: www.mz.gov.pl


autor/ źródło: MZ / Rynek Zdrowia


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Leczenie w szpitalu, noclegi w hotelu


Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku jest pierwszym szpitalem na Pomorzu, który korzysta z możliwości umieszczania pacjentów - na…Rzecznik praw obywatelskich: klauzulę sumienia trzeba…

Nowy lek na zaawansowanego szpiczaka mnogiego ma szansę…

Uproszczona procedura z kartami zgonu

Chrońmy dzieci przed plastrami z fentanylem

Recepta na placebo

Redakcja

Sekretarka może dokonywać wpisów w dokumentacji medycznej?

Jak twierdzą niektórzy prawnicy, w świetle przepisów regulujących zasady prowadzenia dokumentacji medycznej dokonywanie wpisów w dokumentacji przez sekretarkę medyczną jest dopuszczalne, jednak z poszanowaniem prawa pacjenta do intymności podczas…
zdrowie.abc.com.pl
Prasa

Ministerstwo Zdrowia oskarża lekarzy, że to oni…

Wzrost wydatków na służbę zdrowia nie wystarczy.…

Arłukowicz o pakiecie kolejkowym: chcemy zapewnić…