Pielęgniarek będzie coraz mniej. Imigrantki ich nie zastąpią

Prezes Grażyna Rogala-Pawelczyk uważa, że Polska powinna wspierać na Ukrainie czy Białorusi modyfikowanie programów nauczania pielęgniarek, by były spójne z polskimi. Inaczej nie ma szans w przyszłości na zastąpienie wakatów po polskich pielęgniarkach - jest ich coraz mniej.W Polsce pracuje ok. 270 tys. pielęgniarek i położnych poniżej wieku emerytalnego. Według prognozy Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych ubędzie jeszcze 40 tys. w ciągu 15 lat. Średnia wieku pielęgniarek to 48 lat - przypomina Gazecie Wyborcza.

Pielęgniarek ubywa z wielu powodów. Najczęstszy to niska pensja. Drażnią również rosnące dysproporcje w dochodach lekarzy i pielęgniarek. Do tego dochodzi niski prestiż pielęgniarki na rynku pracy. W efekcie mamy jeden z najniższych wskaźników liczby pielęgniarek w UE - jest ich pięć na tysiąc mieszkańców.

Nic dziwnego, że pielęgniarki emigrują, nawet zaraz po otrzymaniu dyplomu, najczęściej do Niemiec i W. Brytanii. 

Nie można w prosty sposób zastąpić polskich pielęgniarek przybywającymi z Ukrainy czy Białorusi. M.in. dlatego, że podczas tzw. stażu adaptacyjnego wymaganego polskim prawem nie otrzymują wynagrodzenia. Z tego powodu w ostatnich latach zaledwie kilka pielęgniarek z zagranicy zgłosiło się na staż adaptacyjny.

Więcej: wyborcza.pl


autor/ źródło: Gazeta Wyborcza


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Naukowcy odkryli mutacje 108 genów związanych z chorobami psychicznymi


Badacze porównali dane genetyczne 37 tys. osób ze schizofrenią i ponad 110 tys. osób zdrowych. Wyniki badań pomogą w opracowaniu nowych…Dlaczego większość lekarzy podpisała umowy?

Czy Ewa Kopacz widzi w rządzie Bartosza Arłukowicza?

Redakcja

NFZ o zmianie kryterium oceny ofert na świadczenia

Zmiany dotyczą m.in. par. 1 a) ust. 2: gdzie pkt. 4 otrzymuje brzmienie: jest wydany przez jednostkę certyfikującą systemy zarządzania posiadającą akredytację udzieloną przez Polskie Centrum Akredytacji ) lub przez jednostkę akredytującą będącą sygnatariuszem…
nfz.gov.pl
NFZ

W Łodzi podają dzieciom narkozę na czas transportu…

NFZ przypomina o obowiązku przestrzegania kontraktu…

Rząd przyjął założenia do projektu m.in. ws.…

Trwają prace nad szczepionką na koronawirusa. Nawet…

Rodzice żądają 1 mln zł zadośćuczynienia za…

Rozpoczęło się badanie apelacji w procesie dr.…