OZZL: SPZOZ może podpisać z lekarzem umowę cywilnoprawną bez konkursu ofert, ale...

Szpital będący samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej może podpisać z lekarzem umowę cywilnoprawną bez przeprowadzania konkursu ofert, jednak pod pewnymi warunkami - informuje OZZL.Takim ograniczeniem jest wartość zamówienia. Nie może ona przekraczać wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do euro, ustalonego w drodze rozporządzenia przez Prezesa Rady Ministrów.

Ponadto podmioty leczniczy, nie będący samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, posiadający kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, ale nie otrzymujący żadnych dotacji publicznych oraz nie podlegający pod Prawo zamówień publicznych, może podpisać z lekarzem umowę cywilnoprawną bez przeprowadzania konkursu ofert.

Więcej: ozzl.org.pl


autor/ źródło: OZZL/Rynek Zdrowia


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Apelu NRL do ministra zdrowia ws. wynagrodzenia za dyżury


Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zaapelowało w piątek (8 maja) do ministra zdrowia o podjęcie inicjatywy zmiany przepisów dot. zasad…W Gliwicach w ciągu pięciu lat przeprowadzono ponad…

Czy szpital musi finansować pacjentowi wszystkie…

Od 2018 r. połowa absolwentów medycyny zostanie…

Wczesne objawy choroby Alzheimera, jakie je rozpoznać?

Zwiększa się skuteczność leczenia nowotworów…

Lekarze POZ stali się chłopcami do bicia

Redakcja

Lewica: niekorzystne urynkowienie usług publicznych

Konferencję "Urynkowienie i prywatyzacja usług publicznych w Polsce - konsekwencje i zagrożenia" w Sejmie zorganizował klub SLD wraz z Ośrodkiem Myśli Społecznej im. F. Lassalle'a z okazji przypadającego 7 kwietnia Światowego Dnia Zdrowia. Dyrektor…
PAP
Prawo i zarządzanie

Trzy deklaracje wyboru zamiast jednej, to biurokracja

Wskaźnik onkologiczny zdecyduje o dodatkowych środkach…