Od 2015 roku zmiany w przepisach dotyczących pracowniczych badań lekarskich

Każdy zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma obowiązek poddawać się badaniom lekarskim. W 2015 r. będą one ważne także przy zmianie pracodawcy, o ile warunki zatrudnienia na nowym stanowisku będą podobne jak na poprzednim.Do tej pory każda osoba, zaczynająca pracę na podstawie umowy o pracę, musiała przedstawić nowemu pracodawcy zaświadczenie lekarskie potwierdzające przeprowadzenie badań wstępnych. Od początku 2015 roku nowy pracodawca nie będzie musiał już kierować każdego nowego pracownika na wstępne badania lekarskie.

Zgodnie ze zmianami w Kodeksie pracy, nie będą im podlegały osoby, które w ciągu 30 dni od zakończenia zatrudnienia w jednej firmie rozpoczną pracę w innym miejscu. Wystarczy, że przedstawią aktualne orzeczenie lekarskie (uzyskane na podstawie skierowania wydanego przez poprzedniego pracodawcę) stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy u byłego pracodawcy, a nowy potwierdzi, że warunki panujące w jego firmie są zbieżne z tymi z poprzedniego zakładu.

Nadal jednak wstępne badanie będzie obowiązkowe dla osób, w tym pracowników młodocianych, przenoszonych na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

W 2015 roku nie zmienią się zasady przeprowadzania okresowych badań lekarskich pracowników. Nowe przepisy potwierdziły także, że wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie zatrudnionych przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę i to on pokrywa wszelkie koszty badań.

Więcej: www.gazetaprawna.pl


autor/ źródło: Dziennik Gazeta Prawna


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Recepta na placebo


Dany przez Pana Premiera Ministrowi Zdrowia czas na przedstawienie spójnego planu naprawy służby zdrowia minął z końcem I kwartału. Minister…Ile czekają w Polsce pacjenci na świadczenia zdrowotne?

Redakcja

Weszły w życie kolejne regulacje w ramach pakietów kolejkowego i onkologicznego

Ministerstwo Zdrowia wskazuje główne rozwiązania zawarte w rozporządzeniu: - Pacjenci nie będą musieli co miesiąc zgłaszać się do lekarza po receptę.  Wydłużono czas na jaki lekarz będzie mógł wystawić receptę na…
R.Z./MZ.gov.pl
Ministerstwo Zdrowia

Z powodu zakrzepicy umiera co czwarta osoba

Część Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych zostanie…

Arłukowicz po spotkaniu z premier Kopacz: ustępstw…

Naukowcy odkryli mutacje 108 genów związanych z…

Europejski Kongres Gospodarczy: większa rola budżetu…

Absynt z alkoholem metylowym

Posłowie chcą, by NFZ finansował szczepienia ochronne…