Od 1 marca nowa lista leków refundowanych

Ministerstwo Zdrowia zamieściło projekt obwieszczenia ministra zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 marca 2015 r.


Zawiera on zmiany w wykazie leków refundowanych. Do listy zaproponowano dodanie 66 nowych produktów. Dla dwóch substancji czynnych (3 kody EAN) zostaną rozszerzone dotychczasowe wskazania objęte refundacją. Dzięki zmianom na liście refundacyjnej zwiększy się dostępność leczenia w ramach programów lekowych i katalogu chemioterapii.

Więcej: mz.gov.pl


autor/ źródło: Infonfz


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Pandemia koronawirusa przyspieszy rozwój technologii telemedycznych. Roboty przejmują część zadań lekarzy i pielęgniarek


Pandemiczne restrykcje wymusiły na służbie zdrowia wdrożenie nowych procedur postępowania z pacjentami, aby ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania…Specjaliści z ŚCCS w Zabrzu konsultują na odległość

ellaOne jednak na receptę?

Redakcja

Pacjenci chwalą Ministerstwo. Za co?

Od września za terapię z zastosowaniem leków powodujących wzrost kolonii granulocytów znów będzie obowiązywać nieznaczna dopłata w wysokości 3,20 zł i obejmuje ona wszystkie leki z tej grupy: Lonquex, Neulasta, Neupogen, Tevagrastim, Zarzio.…
Alicja Dusza ?Medexpress.pl
Prasa

Wojna ministra z lekarzami, w której zakładnikami…

Redakcja

Nowe rozporządzenie, nowe kłopoty dla pielęgniarek?

W rezultacie, jak twierdzą pielęgniarki, może to doprowadzić do szukania oszczędności finansowych poprzez znaczne ograniczenia liczby personelu. 

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku pracuje ponad 550 pielęgniarek. Po przeprowadzce…
GP24.PL
Prawo i zarządzanie
Redakcja

NFZ o zmianie zarządzenia w sprawie warunków umów na leczenie szpitalne

Przedstawiony projekt zarządzenia implementuje warunki dodatkowo oceniane dla nowego zakresu świadczeń, tj.: "chirurgia naczyniowa - drugi poziom referencyjny". Opinie do projektu zarządzenia można nadsyłać do Funduszu do dnia 15 kwietnia 2014 r. Więcej: 
NFZ
Komunikat

Podwyższony poziom cholesterolu może być czynnikiem…

Droższe leki na receptach wystawianych po osiemnastej?

NIL o prawie dostępu do dokumentacji medycznej