NRL: stanowisko dot. specjalistów w centrach urazowych

Prezydium NRL podjęło w piątek (25 lipca) stanowisko ws. projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie prezesa NFZ ws. określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.


Prezydium NRL zgłasza uwagę dotyczącą wykreślenia z warunków wymaganych w zakresie personelu medycznego lekarzy specjalistów: chirurgii szczękowo-twarzowej, otorynolaryngologii, okulistyki oraz położnictwa i ginekologii.

W jego ocenie będzie to skutkowało pogorszeniem jakości usług świadczonych przez centra urazowe.

Urazy obejmujące zakres głowy i szyi są wiodącymi w przypadku pacjentów kwalifikowanych do centrów urazowych. Pacjenci mogą wymagać zaopatrzenia neurochirurgicznego wraz z następowym zaopatrzeniem np. okulistycznym. Podobnie konieczna jest obecność w centrum urazowym specjalisty położnictwa i ginekologii, ponieważ urazy dotyczą również ciężarnych kobiet, u których należy wykonać cięcie cesarskie.

Jedynym specjalistą, który może być wykreślony z wymagań, jest specjalista w dziedzinie urologii. Obrażenia w zakresie układu moczowo-płciowego mogą wstępnie być zaopatrzone przez specjalistę chirurgii ogólnej.

Więcej: www.nil.org.pl


autor/ źródło: NIL


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
NFZ o realizacji świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2013 r.


Fundusz opublikował opracowanie dot. realizacji świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2013 r. na podstawie danych z Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk…Trwają prace nad ustawą o zdrowiu publicznym. Ustawa…

Lekarze FPZ cieszą się z dymisji Arłukowicza

Redakcja

Zarządzenie NFZ ws. zespołu ds. finansowania SOR

NFZ przedstawił zarządzenie nr 35/2014/GPF prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 27 czerwca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania nowych rozwiązań systemowych finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie szpitalnego…
Narodowy Fundusz Zdrowia
NFZ

Białko z mitochondriów kluczowe w procesie starzenia…

Więcej wad rozwojowych to skutek niepłodności,…

Ebola zagrożeniem także dla Wielkiej Brytanii

U co trzeciej Polki z rakiem piersi choroba rozwija…

Redakcja

MZ o rekomendacjach dot. świadczeń pielęgniarskich i położniczych

Dokument powstał w oparciu o prace powołanego przez Ministra Zdrowia Zespołu do spraw analizy i oceny zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia pielęgniarskie i położnicze oraz określenia kryteriów będących podstawą ustalania priorytetów w…
mz.gov.pl
Ministerstwo Zdrowia

Wiceminister Cieślukowski pokieruje pracą trzech…