Nieodpłatne szkolenia dot. opieki paliatywnej zwolnione z PIT

Nieodpłatne szkolenia z zakresu opieki paliatywnej lub hospicyjnej będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych - przewiduje przygotowany przez resort finansów projekt rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru PIT od niektórych dochodów.Zgodnie z projektem fiskus nie będzie naliczał podatku od świadczeń uzyskiwanych przez podatników w związku z uczestniczeniem w nieodpłatnych szkoleniach z zakresu opieki paliatywnej lub hospicyjnej, organizowanych przez organizacje pozarządowe lub przez organy samorządu zawodowego lekarzy oraz pielęgniarek i położnych. Rozporządzenie ma dotyczyć dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

W uzasadnieniu do projektu napisano, że stanowi on kontynuację rozporządzenia ministra finansów z 2011 r., które zwalniało takie świadczenia z PIT w latach 2010-2012.

"Celem działań medycyny paliatywnej nie jest zatrzymanie procesu chorobowego oraz jego wyleczenie, ale poprawienie jakości życia osób w tej fazie choroby. Uzyskuje się to przez złagodzenie objawów choroby, eliminowanie bólu, wsparcie psychiczne i duchowe chorego i jego najbliższych. Opieka paliatywna powinna być sprawowana przez wykwalifikowany zespół wielodyscyplinarny, posiadający bogate doświadczenie medyczne oraz niemedyczne" - napisano w uzasadnieniu do projektu.

Wskazano, że świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej to wszechstronna, całościowa opieka i leczenie objawowe świadczeniobiorców chorujących na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące, ograniczające życie choroby.

"Opieka ta jest ukierunkowana na poprawę jakości życia, ma na celu zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierzanie, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych" - napisano. Wskazano, że opieka paliatywna wymaga zaangażowania specjalistów z wielu dziedzin, w tym spoza medycyny. Oprócz bowiem opieki świadczonej przez lekarzy i pielęgniarki, istotną rolę w procesie leczenia chorego w tej fazie choroby odgrywa opieka psychologiczna oraz rehabilitacja

"Dlatego też proponuje się objąć projektowanym rozporządzeniem wszystkie osoby fizyczne, które uzyskały świadczenie w postaci nieodpłatnego udziału w przedmiotowych szkoleniach" - zaznaczono.

MF poinformowało, że zgodnie z ustawą o PIT wolna od podatku jest wartość świadczeń otrzymanych wyłącznie od pracodawcy oraz otrzymanych przez wolontariuszy na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego. Ze zwolnienia korzystają świadczenia w postaci szkoleń udzielanych wolontariuszom przez organizacje pożytku publicznego (w tym też szkoleń z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej). Może się jednak zdarzyć, że wolontariusze biorą udział w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez organizacje samorządu zawodowego lekarzy i pielęgniarek, co nie podlega zwolnieniu z PIT.

Resort finansów proponuje, by rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia. "Z uwagi na trwający obecnie okres rozliczeniowy podatku dochodowego za 2013 r. ważnym interesem państwa jest jak najszybsze wejście w życie proponowanego zaniechania. Wejście w życie regulacji z dniem ogłoszenia zminimalizuje obowiązek dokonywania zwrotu nadpłaconego podatku" - napisano w uzasadnieniu.


autor/ źródło: PAP / fot. FreeDigitalPhotos.net


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Nadciśnieniowcy mniej się martwią


Wzrost ciśnienia krwi lub jego wysoki poziom powoduje złagodzenie dolegliwości bólowych oraz osłabienie reakcji emocjonalnej wywołanej…NRL zaniepokojone bezpieczeństwem elektronicznej…

Lekarze POZ chcą wiedzieć: kto zapłaci za nieubezpieczonych?

Posłowie uchwalili nowe przepisy dotyczące wyrobów…

Kardiolodzy razem z Robertem Korzeniowskim dla zdrowego…

Zachorowalność na raka piersi rośnie w Polsce szybciej…

Jedna trzecia chorych umiera w pierwszych 3 miesiącach…

Narodowa Rada Rozwoju błędnie ocenia sytuację w…

Redakcja

Rada Przejrzystości m.in. o tocilizumabie

W czasie posiedzenia Rada przygotowała m.in. stanowisko dotyczące produktu leczniczego - ROACTEMRA S.C. (tocilizumab) we wskazaniu: leczenie tocilizumabem podskórnym reumatoidalnego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ICD-10: M05, M06) – program…
AOTM
Farmacja

Realizację recept na leki refundowane można dostosować…