NFZ: zarządzenie ws. kontroli recept na refundowane leki

Fundusz opublikował zarządzenie w sprawie planowania, przygotowywania i prowadzenia kontroli wystawiania i realizacji recept na refundowane leki.Departament Gospodarki Lekami NFZ przedstawił zarządzenie Nr 13/2014/DGL prezesa  Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planowania, przygotowywania i prowadzenia kontroli wystawiania i realizacji recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne.

Więcej: www.nfz.gov.pl


autor/ źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowoPacjenci wnioskują o zwrot kosztów leczenia za granicą

W Polsce maleje liczba badań klinicznych

Redakcja

NFZ: zmiany w 22 zarządzeniach

Wydanie zarządzenia związane jest z wejściem w życie rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Postanowieniami niniejszego zarządzenia dokonuje się…
nfz.gov.pl
NFZ

RzPP otrzymał ok. 300 sygnałów o ograniczonym dostępie…

We wtorek dzień wiedzy o antybiotykach; stosujmy…

Sezon na ochronę oczu

Rośnie zużycie antybiotyków

Redakcja

Klastry – szansa dla szpitali

Pojęciem klastra określa się przestrzenne zorganizowanie podmiotów, wzajemnie ze sobą powiązanych, wyspecjalizowanych w określonych dziedzinach, które w rezultacie tworzą pewną całość – sieć funkcjonalnie zbliżonych, wzajemnie komplementarnych…
Służba Zdrowia/Medexpress.pl
Prawo i zarządzanie

Raport PMR: rynek chirurgii plastycznej wart 200 mln…