NFZ: to świadczeniodawca zastrzega, co jest tajemnicą w ofercie konkursowej

Oferty konkursowe są jawne, z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy, które zastrzeżone zostały przez świadczeniodawcę - odpowiada Rynkowi Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia.NFZ proszony przez redakcję Rynku Zdrowia o zajęcie stanowiska, w nadesłanej piątek (20 lutego) odpowiedzi ustosunkowuje się do naszego tekstu ”NFZ znów utajnia dane z postępowań konkursowych na świadczenia zdrowotne”.

W przesłanej do redakcji korespondencji NFZ wyjaśnia, że przepisy dotyczące zachowania tajemnicy przedsiębiorcy zostały wprowadzone zarządzeniem Nr 74/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 12 grudnia 2013 roku. W zarządzeniu Nr 12/2015/DSOZ, o którym napisaliśmy w Rynku Zdrowia, pozostawiono je bez zmian.

Wprowadzenie regulacji dotyczących wyłączenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy w zarządzeniu Prezesa było spowodowane zmianą ustawy z dnia 11 października 2013 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - tłumaczy NFZ i dodaje, że wspomniana nowelizacja ustawy nadała nowe brzmienie art. 135. Mówi on o tym, że:

1. Oferty złożone w postępowaniu o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej są jawne.

2. Fundusz realizuje zasadę jawności: 1) umów(…), 2) ofert, z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy, które zastrzeżone zostały przez świadczeniodawcę - w szczególności przez uniemożliwienie wglądu do tych ofert.

W zarządzeniu Prezesa Funduszu doprecyzowano przepis ustawy i wskazano, że oferty złożone w postępowaniu są jawne po jego zakończeniu. Wskazanie odpowiednich informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy należy do wyłącznej decyzji świadczeniodawcy.

Należy jednak zauważyć, że zastrzeżenie całej oferty jest nieskuteczne - czytamy w wyjaśnieniu Centrali NFZ.


autor/ źródło: Rynek Zdrowia/NFZ


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowoJak unikać tropikalnych chorób - wojsko to wie i…

Redakcja

16 posiedzenie Rady Przejrzystości

Jak podaje Agencja Oceny Technologii Medycznych, podczas 16 posiedzenia zostaną przygotowane stanowiska m.in. w sprawie ocen leków: Botox, Avonex, Copaxone oraz programów zdrowotnych m.in. wczesnego wykrywania raka piersi i opieki długoterminowej oraz…
AOTM
Komunikat

Polska przegrała przed Trybunałem UE ws. dyrektywy…

Konstanty Radziwiłł przyznaje: kompetencje lekarzy…

Konstanty Radziwiłł podsumowuje rok MZ: czas dialogu…

Mediator pomoże w rozwiązaniu konfliktu płacowego…

Zalecenia dla pacjenta z dodatnim wynikiem badania…

Zbyt niski poziom witaminy D zwiększa ryzyko demencji…

Opracowali opatrunek hydrożelowy do leczenia stopy…