NFZ o kontrolach ordynacji lekarskiej w I kwartale 2015 r.

NFZ opublikował informację o wynikach kontroli ordynacji lekarskiej przeprowadzonych przez oddziały wojewódzkie NFZ w I kwartale 2015 r.Jak podaje Fundusz, w I kwartale br. OW NFZ przeprowadziły łącznie 162 postępowania kontrolne ordynacji lekarskiej.

W 51 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie.

Pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się negatywną oceną podmiotów kontrolowanych lub oceną pozytywną z jednoczesnym wskazaniem uchybień lub nieprawidłowości.

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości dotyczące m.in.

• wystawiania recept niezgodnie z przepisami obowiązującymi w okresie kontroli:

- oznaczenie poziomu odpłatności niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
- brak oznaczenia na recepcie poziomu odpłatności, co skutkowało realizacją recepty ze zniżką, pomimo braku wskazań do refundacji;
- ordynacja leków refundowanych niezgodnie ze wskazaniami refundacyjnymi;
- wystawienie recept na leki refundowane w ilościach przekraczających 3-miesięczne stosowanie; -
- wystawianie recept przez felczera z przekroczeniem uprawnień zawodowych;
- wykorzystanie więcej niż jeden raz druków recept z przydzielonymi zakresami liczb mającymi służyć jako unikalne numery identyfikujące recepty;
- wystawianie recept na leki refundowane po zgonie pacjenta;
- wystawienie recept z numerem Pesel nieprzynależnym pacjentowi

• nieprawidłowości w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej

• braku dokumentacji medycznej.

Więcej: www.nfz.gov.pl


autor/ źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia/Rynek Zdrowia


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowoRedakcja

Bezpłatne szkolenia onkologiczne dla lekarzy i pielęgniarek z Wielkopolski

Szpital Kliniczny im. Przemienienia Pańskiego UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu jest realizatorem projektu „Wielkopolska Onkologia: Poprawa oraz dostosowanie diagnostyki i terapii nowotworów do trendów demograficzna – epidemiologicznych…
portalemedyczne.pl
Szkolenia

NIK: rehabilitacja lecznicza w Polsce kuleje

90 proc. wcześniaków atakuje wirus RS. Profilaktyka…

Według ginekologów test NIFTY to milowy krok w diagnostyce…

Epidemiolodzy: ebola zaatakuje Europę w ciągu 20…

NRL: stanowiska ws. projektów rozporządzeń

Polska przegrała przed Trybunałem UE ws. dyrektywy…

Specjaliści o rewolucji w leczeniu pacjentów z WZW…

Sejm odrzucił projekt ws. bezwzględnego zakazu aborcji