NFZ nakłada wysokie kary na szpitale za kolejki

Polska Federacja Szpitali stanowczo protestuje przeciwko karaniu placówek za kwestie związane z zarządzaniem kolejkami pacjentów, które powinno być zadaniem urzędników NFZ, a nie szpitali. Zaś nakładanie kar może zagrażać bezpieczeństwu pacjentów.Prezes PFSz Jarosław J. Fedorowski poproszony o opinię przez redakcję Głosu Wielkopolskiego w związku ze zmasowanymi kontrolami wojewódzkiego oddziału NFZ oraz nakładaniem wysokich kar na szpitale stwierdził, że administrowanie kolejkami pacjentów powinno być prowadzone przez kreatora kolejek, czyli NFZ. Szpitale są gotowe udzielać większej liczby świadczeń, jednakże to właśnie NFZ poprzez limitowanie liczby świadczeń jest faktycznie odpowiedzialny za tworzenie się kolejek. Zarządzanie kolejkami powinno być zatem zadaniem urzędników NFZ, a nie szpitali. Szpitale nie dysponują bowiem dodatkowymi środkami na „pomaganie” płatnikowi.Nakładanie kar na szpitale w związku z wykrywaniem tzw. martwych dusz w kolejkach i innymi problemami administracyjnymi uważamy za nieuzasadnione przerzucanie odpowiedzialności na podmioty lecznicze. Szpitale są zmuszane do przeznaczania środków finansowych i zasobów ludzkich przeznaczonych na opiekę nad pacjentami w celu realizacji zadań, które według wszelkiej logiki powinny należeć do NFZ. Nakładanie kar sięgających kilkuset tysięcy złotych w obliczu trudnej sytuacji finansowej szpitali może narażać na niebezpieczeństwo pacjentów obecnie w nich leczonych, gdyż angażuje zasoby, które powinny być przeznaczone na działalność medyczną, a nie administracyjną.  PFSz zwracała już uwagę w publikacjach prasowych, że brak sprawnie działającego systemu kolejkowego, który powinien dostarczać sprawca kolejek, czyli NFZ, jest jedną z głównych przyczyn ich powstawania.


autor/ źródło: Federacjaszpitali.pl


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
GIF wycofuje z obrotu półsyntetyczną penicylinę


Decyzją Głównego Inspektora Farmaceutycznego z aptek zniknie Ampicilin TZF. Co było przyczyną wycofania z obrotu?Redakcja

NFZ: leczenie szpitalne - projekt zarządzenia

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia w celu wyrażenia opinii przez właściwe w sprawie podmioty projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie nr 89/2013/DSOZ z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów…
Narodowy Fundusz Zdrowia
Komunikat

Polskie urządzenie do samodzielnego wykrywania raka…

Nowela ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej…

Czy apteka będzie ukarana za obniżkę ceny leków?

NRL: w Trybunale sprawa rozporządzenia o ogólnych…

PPOZ o wątpliwościach dotyczących książeczki…

Redakcja

Piecha i Balicki bardzo różnie o lekarskim sumieniu

Według doniesień medialnych prof. Chazan miał powołać się na klauzulę sumienia przy odmowie aborcji i nie wskazał szpitala, który wykona zabieg. - W Polsce obowiązuje ustawa o zawodzie lekarza, która zawiera klauzulę sumienia. Być może…
LJ/Rynek Zdrowia
Prasa

Minister zdrowia: Kaczyńskiemu zależy na słupkach…

Redakcja

Bombaj: lekarze uznali go za zmarłego - odzyskał przytomność tuż przed sekcją zwłok

Zgon stwierdził lekarz wezwany na miejsce, w którym znaleziono nieprzytomnego 50-latka. Zgodnie z przepisami sanitarnymi, mężczyznę natychmiast zabrano do kostnicy, ale z sekcją zwłok czekano przez dwie godziny (takie regulacje obowiązują w Indiach na…
Rzeczpospolita
Prasa