NFZ: komunikat w sprawie kolejek oczekujących

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował na swojej stronie komunikat dla świadczeniodawców w sprawie kolejek oczekujących.


Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że z uwagi na napływające od części świadczeniodawców sygnały o niedostosowaniu ich systemów informatycznych do przekazywania informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia oraz w związku z faktem, że komunikaty sprawozdawcze XML dotyczące list oczekujących w wersji określonej w  zarządzeniu Nr 99/2014/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 grudnia 2014 r. będą przez Narodowy Fundusz Zdrowia przetwarzane nie wcześniej niż od lutego 2015 r., w styczniu 2015 r. informacje o pierwszym wolnym terminie będą pozyskiwane przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przy użyciu specjalnych arkuszy danych. Szczegółowe informacje w tej sprawie są przekazywane świadczeniodawcom przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia.

Departament Spraw Świadczeniobiorców


autor/ źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowoZalecenia dla pacjenta z dodatnim wynikiem badania…

W Rzeszowie tylko 13 osób na liście przyjętych…

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej mówią o swoim…

Katowice: obradował XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy

Ministerstwo Zdrowia przywróci rejestr korzyści?

Glutaminian sodu zwiększa ryzyko nadwagi

Ratownicy medyczni: praca do 67 roku? Nie damy rady

Lekarze płacą kary w związku z wystawianiem recept.…

NRL pozytywnie o przesunięciu w czasie obowiązku…