Ministerstwo Zdrowia ogłasza nabór na stanowisko prezesa NFZ

Na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia ukazał się komunikat o ogłoszeniu przez Ministerstwo Zdrowia naboru na stanowisko prezesa NFZ.Zgodnie z wymogami kandydat przystępujący do naboru powinien posiadać wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne w zakresie prawa, ekonomii, medycyny, organizacji ochrony zdrowia lub zarządzania. Powinna być to osoba z polskim obywatelstwem, w pełni korzystająca z praw publicznych, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowo kandydat musi posiadać kompetencje kierownicze, co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż na stanowisku kierowniczym oraz wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Narodowego Funduszu Zdrowia.

Więcej: www.nfz.gov.pl


autor/ źródło: NFZ


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowoKomunikat URPL w sprawie działań niepożądanych…

Prezydenckie nominacje profesorskie

Sposób na wykrycie raka trzustki we wczesnym stadium

Glutaminian sodu zwiększa ryzyko nadwagi

Za wcześnie na ocenę, jak funkcjonuje ustawa transgraniczna

Senat za zwolnieniem karetek pogotowia z opłat autostradowych

NIK: rehabilitacja lecznicza w Polsce kuleje

Minister spotkał się z organizacjami pacjenckimi…

Sok z grejpfruta może zabić!