Komunikat NFZ dla świadczeniodawców POZ

Komunikat dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w sprawie "Słownika badań diagnostycznych dla sprawozdań z realizacji umowy o udzielanie świadczeń lekarza POZ".


Zgodnie z postanowieniami pkt. 8 zarządzenia Nr 86/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna (z późn. zm.), Narodowy Fundusz Zdrowia publikuje ,,Słownik badań diagnostycznych dla sprawozdań z realizacji umowy o udzielanie świadczeń lekarza POZ -wraz z  okodowaniem, odpowiednio do formy sprawozdawczości oraz typu komunikatu XML, którym jest przekazywana" do stosowania przy sprawozdawaniu wykonania badań diagnostycznych od 1 stycznia 2015 r.

Przed rozpoczęciem posługiwania się słownikiem, prosimy o dokładne zapoznanie się z objaśnieniami, a także odnośnymi przepisami rozporządzeń Ministra Zdrowia wskazanymi w objaśnieniach.

Pliki do pobrania: Słownik badań POZ

autor/ źródło: Dep. Świadczeń Opieki Zdrowotnej NFZ


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowoKontraktowy skandal w ochronie zdrowia? Wiceminister…

Katowice: obradował XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy

Jest odpowiedź wiceministra w sprawie wypisywania…

PPOZ krytycznie o pakiecie antykolejkowym

Pielęgniarki proszą prezydenta o zawetowanie ustaw…

NFZ chce zmian w finansowaniu SOR-ów i izb przyjęć

Leczenia za granicą: rząd posunął się za daleko…

Nocne przychodnie trzeba tworzyć przy szpitalach

Kujawsko-Pomorskie: Jak długo będziesz czekał do…