Kolegium Lekarzy Rodzinnych wzywa lekarzy do niepodpisywania umów z NFZ

Prezydium Zarządu Głównego Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce podjęło w piątek (12 grudnia) uchwałę, w której wzywa, by solidarnie nie zawierać z NFZ nowych umów lub podpisywać aneksów na udzielanie świadczeń zdrowotnych, na warunkach proponowanych przez MZ i NFZ.W przesłanym nam stanowisku nt. warunków zawierania i realizacji umów na świadczenia zdrowotne w roku 2015 czytamy, że są one niemożliwe do realizacji przez lekarzy rodzinnych m.in. dlatego, że proponowane dodatkowe środki finansowe dla POZ nie pokrywają kosztów nowych zadań.

Ponadto zwiększone wymagania biurokratyczne i rozbudowana sprawozdawczość ograniczą w roku 2015 czas, który powinien być poświęcony na opiekę nad pacjentami oraz zwiększają koszty funkcjonowania POZ.

Z wymienionych powodów prezydium Zarządu Głównego KLRwP uważa, że ”solidarnie nie należy zawierać z NFZ nowych umów lub podpisywać aneksów na udzielanie świadczeń zdrowotnych, na warunkach proponowanych przez MZ i NFZ”.

Jednocześnie wyrażono nadzieję, że postulaty zgłaszane przez organizacje reprezentujące POZ zostaną uwzględnione przez władze odpowiedzialne za funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia.


autor/ źródło: RR/Rynek Zdrowia


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Przy umowie z NFZ dodatkowe punkty za gabinet w szkole


Lokalizacja gabinetu stomatologicznego na terenie szkoły będzie dodatkowo punktowana przy ubieganiu się o umowę z NFZ. Taką zmianę wprowadza…Elżbieta Puacz ponownie prezesem KRDL

Od kiedy pielęgniarki będą mogły ordynować leki?

Nieodpłatne szkolenia dot. opieki paliatywnej zwolnione…

Redakcja

Alergie coraz większym problemem w Europie. W diagnostyce pomocny może się okazać polski wynalazek

– Narastająca skala zachorowań na alergię jest dużym problemem. Komisja Europejska szacuje, że do 2025 roku już połowa Europejczyków będzie dotknięta chorobami alergicznymi – mówi…
Infonfz/Mewseria
Artykuł

Gdańsk: pielęgniarki chcą przeprosin za sugestie…

Nowotwory krwi bywają często błędnie diagnozowane…

E-recepty prawie wyeliminowały papierowe druki. Według…

Badanie krwi pomoże ustalić biologiczny wiek pacjenta?

Lekarz stwierdził zgon żyjącego pacjenta