Czy szpital musi finansować pacjentowi wszystkie stosowane przez niego leki?

Czy szpital musi zapewnić bezpłatnie pacjentowi leki, nie tylko w celu leczenia schorzenia będącego przyczyną hospitalizacji, ale także innych schorzeń współistniejących?Zdaniem rzecznika praw pacjenta, pacjentowi, który zostaje przyjęty na dany oddział, szpital ma obowiązek bezpłatnego zapewnienia leków i wyrobów medycznych nie tylko w celu leczenia schorzenia będącego przyczyną hospitalizacji, ale także innych schorzeń współistniejących.

Jak argumentuje rzecznik praw pacjenta, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, hospitalizowany pacjent ma zapewnione leczenie w zakresie, jaki wynika z oceny jego stanu zdrowia oraz wskazań medycznych. Pacjentowi, który zostaje przyjęty na , szpital ma obowiązek bezpłatnego zapewnienia leków i wyrobów medycznych, jeśli są one konieczne do udzielenia danego świadczenia zdrowotnego. Zapis ten dotyczy także konieczności zaopatrzenia pacjenta w leki i wyroby medyczne niezbędne dla jego zdrowia, wynikające z leczenia schorzeń współistniejących, które pojawiają się w trakcie hospitalizacji, a które powinny być leczone na koszt szpitala niezależnie od przyczyny tej hospitalizacji.

Potwierdza to również stanowisko prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2014 r. dotyczące interpretacji art. 35 ww. ustawy, zgodnie z którym niedopuszczalne jest pozostawienie pacjenta bez opieki czy leczenia w trakcie pobytu w szpitalu w odniesieniu do występujących u niego schorzeń współistniejących, bez względu na to czy zachorowanie nastąpiło przed czy w trakcie pobytu pacjenta w szpitalu.


autor/ źródło: bpp.gov.pl/medexpress.pl


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Działania niepożądane leków: nowa aplikacja ułatwi ich zgłaszanie do URPL


Od 12 listopada każdy zgłaszający działania niepożądane produktów leczniczych do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów…Do połowy kwietnia osoby uczulone na trawy mają…

Recepta na placebo

Już 23 i 24 listopada odbędzie się Konferencja…

RPO apeluje o prace nad ustawą o testach genetycznych

Redakcja

NFZ: proponowane zmiany w leczeniu szpitalnym

Wprowadzone zmiany wynikają z konieczności dostosowania przepisów wydanych przez PrezesaNFZ do obowiązujących aktów prawnych, w szczególności do znowelizowanej…
Narodowy Fundusz Zdrowia/mat.prasowy
NFZ
Redakcja

Korytarze ratunku mogą skrócić dojazd karetki o sześć minut

Chodzi o to, że gdy dostrzegamy korek od razu zjeżdżamy na bok - na lewo i na prawo, równolegle do osi jezdni. Powstaje wtedy równy, dość szeroki i wolny obszar. Ten tzw. korytarz ratunku (emergency corridor), który z powodzeniem funkcjonuje…
Wyborcza.pl
Prasa
Redakcja

Występowanie, leczenie i prewencja wtórna zawałów serca w Polsce

iestety, duże nakłady na leczenie interwencyjne w fazie ostrej są tracone w perspektywie długoterminowej z uwagi na wysoką śmiertelność pacjentów w ciągu roku (sięga 20 proc.) i kolejnych lat od wystąpienia zawału. Po trzech latach wynosi ona już…
MSX/Rynek Zdrowia
Prasa
Redakcja

MZ analizuje projekt dot. ustawy o zawodzie fizjoterapeuty

”Osoba posiadająca kwalifikacje do wykonywania zawodu fizjoterapeuty jest członkiem zespołu rehabilitacyjnego ze szczegółowo określonymi zadaniami, do wykonywania których została przygotowana w toku kształcenia” - napisał wiceminister…
NIL
Artykuł

Prof. Wysocki: nieźle wydajemy nasze małe pieniądze…