Centrum Onkologii: organizacje pozarządowe oferują wsparcie dla pacjentów

Organizacje pozarządowe oferują ogromne wsparcie dla pacjentów i ich rodzin, m.in. wsparcie psychologiczne, edukację, pomoc materialną - podkreślał we wtorek (8 kwietnia) Witold Tomaszewski z Centrum Onkologii w Warszawie podczas posiedzenia senackiej komisji zdrowia.- To wartość dodana, która może być oferowana w placówce - mówił Tomaszewski.

Dodał, że najczęstszą formą współpracy placówek medycznych z organizacjami pozarządowymi jest wolontariat. Poza wsparciem psychologicznym stowarzyszenia działające na rzecz pacjentów organizują pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy czy przynoszenie książek z biblioteki, czytanie pacjentom, ale też organizują akcje edukacyjne, konferencje, pozyskują środki na niezbędne remonty, rozbudowy i inwestycje.

Wskazywał, że Centrum Onkologii z powodów infrastrukturalnych nie ma możliwości współpracy ze wszystkimi fundacjami, które zwracają się do tej placówki: gdyby wolontariusze ze zbyt wielu fundacji chcieliby w tym samym czasie przebywać na terenie jakiegoś oddziału, mogłoby fizycznie brakować dla nich miejsca.

Zwrócił też uwagę, że czasem zasady działania jakiejś fundacji są sprzeczne z zasadami pracy placówek, zdarzają się bowiem sytuacje, że poprzez fundacje branża farmaceutyczna stara się wpływać na środowisko pracowników medycznych lub pacjentów, dlatego istotne jest sprawdzenie kto jest głównym donatorem i jakie są powiązania danej organizacji.

Tomaszewski podkreślał, że ważne jest określenie jasnych zasad współpracy z fundacjami, m.in. stworzenie takich samych kryteriów przystąpienia do współpracy dla wszystkich chętnych organizacji. Dodał, że zasady współpracy i obowiązki obu stron powinny być zawsze ustalone i określone w umowie szpitala z organizacją.

Prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych Jacek Gugulski podkreślał znaczenie skoordynowanej współpracy placówek z różnymi organizacjami i fundacji między sobą. - Czasem zdarza się, że jedno stowarzyszenie robi jakąś akcję, a za chwilę kolejne - robi podobną. A wolelibyśmy zamiast wielu podobnych akcji mieć współpracę i komplementarne działania - dodał. Ocenił też, że ze strony wielu placówek istnieje pewna nieufność wobec organizacji pozarządowych.

Przedstawiciele różnych organizacji zwracali uwagę na problemy, z jakimi borykają się przy próbach pomocy i współpracy z różnymi ośrodkami. Dorota Kaniewska z Polskiego Towarzystwa Stomijnego mówiła m.in. o problemie z dystrybucją materiałów informacyjnych na terenie placówek. 

Wiceminister zdrowia Cezary Rzemek ocenił, że pewien deficyt zaufania do tych organizacji może wynikać z faktu, że zaledwie 30 proc. spośród 2,6 tys. fundacji, które powinny składać raporty ze swojej działalności ministrowi zdrowia, wywiązuje się z tego zadania. - Jeżeli szpital pyta nas o jakąś fundację i otrzymuje informacje, że dana organizacja nie składa sprawozdań, to powoduje to pewien negatywny odbiór - podkreślił Rzemek.

Zapewnił, że resort zdrowia jest otwarty na współpracę z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz pacjentów onkologicznych m.in. przy konsultowaniu projektów ustaw i rozporządzeń z tzw. pakietu onkologicznego i pakietu kolejkowego. Przypomniał, że od poniedziałku projekty są w ramach konsultacji zewnętrznych dostępne na stronie internetowej ministerstwa, a resort oczekuje na przesyłanie uwag do tych propozycji.


autor/ źródło: PAP


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
W przyszłym roku do NFZ trafi mniej składek. Rząd będzie miał problem z finansowaniem służby zdrowia


W 2021 roku wydatki na służbę zdrowia powinny sięgnąć 120,5 mld zł, ale może się okazać, że pojawią się trudności z wygospodarowaniem…Od 1 maja nowy wykaz leków refundowanych

Kardiolodzy i geriatrzy zbadają telemedycznie. Pilotażowy…

Polska w tyle Europy pod względem dostępu pacjentów…

Redakcja

Mazowiecki oddział NFZ ws. interpretacji przepisów dot. obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego

Publikacja stanowi odpowiedź na wniosek z dnia 3 sierpnia 2015 r. Fundacja „W[…]” zwana dalej Fundacją, zwróciła się o wydanie interpretacji w indywidualnej sprawie co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których…
NFZ/Rynek Zdrowia
NFZ

Polskie urządzenie zminimalizuje ryzyko podczas operacji…

Rusza sezon szczepień przeciwko grypie

Materiał video: W Polsce potrzeba nowoczesnej medycyny…

Redakcja

GIF wycofuje z obrotu tabletki antykoncepcyjne

Decyzją GIF z obrotu na terenie całego kraju zostaje wycofany z obrotu produkt leczniczy Azalia (Desogestrelum) tabletki powlekane, 75 mcg, 28 tabletek, nr serii: T31394B, data ważności 01. 2015 T31394C,…
gif.gov.pl
Komunikat

Katowice: obradował XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy