AOTM: będą kolejne rekomendacje?

Podczas 28. posiedzenia Rada Przejrzystości wypowie się na temat refundowania 8 substancji czynnych w ramach programów chemioterapii niestandardowej.


Przedmiotem oceny członków Rady Przejrzystości będzie osiem substancji czynnych stosowanych w leczeniu chorób nowotworowych. Chodzi o: 
•    Deferazyroks w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: C91.5 (białaczka dorosłych z komórek T) realizowanego w ramach „Programu leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej".
•    Ewerolimus w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: C34 (nowotwór złośliwy oskrzela i płuca), realizowanego w ramach „Programu leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej".
•    Imatynib w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: C30.0 (nowotwór złośliwy oskrzela głównego), realizowanego w ramach „Programu leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej".
•    Winorelbina w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C82.0 (chłoniak nieziarniczy guzkowy z małych wpuklonych komórek), C83.8 (inne postacie rozlanych chłoniaków nieziarniczych), 84.5 (inne i nieokreślone chłoniaki t), realizowanego w ramach „Programu leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej".
•    Doksorubicyna liposomalna pegylowana; winorelbina; tiotepa; topotekan w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: C92.0 (ostra białaczka szpikowa), realizowanego w ramach „Programu leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej".
•    Fotemustyna w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C71 (nowotwór złośliwy mózgu), realizowanego w ramach „Programu leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej".
•    Ipilimumab w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodu ICD-10: C69.0 (nowotwór złośliwy spojówki), realizowanego w ramach „Programu leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej".
•    Interferon beta-1a w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodu C11.8 (nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx) - zmiany przekraczające granice części nosowej gardła), realizowanego w ramach „Programu leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej".


autor/ źródło: Portale Medyczne


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej


W czwartek (10 grudnia) prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie Jacek Krajewski przedstawi w Sejmie RP obywatelski projekt nowelizacji…Drobne zmiany w diecie wychodzą na zdrowie

Elektroniczne Repozytorium Danych Medycznych (ERDM)

Projekt zmian na listach leków refundowanych - od…

Podatek od cukru nie musi przełożyć się automatycznie…

Minister o zdarzeniu w Starachowicach: nie było błędu…

Przetwarzanie danych osobowych dawców szpiku zgodne…

Odmowa szczepień oznacza ryzyko powrotu chorób zakaźnych.…

Zbliżają się wybory. Co kandydaci na prezydenta…

Redakcja

Ministerstwo Zdrowia rekordzistą w opieszałości wydawania rozporządzeń do ustaw

Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie wskazywał rządowi i poszczególnym ministrom na uchybienia w terminowym wydawaniu rozporządzeń, polegające na opóźnieniach w stosunku do daty wejścia w życie danej ustawy. - Według obecnego…
JJX, Rynek Zdrowia
Prasa