Infonfz/Newseria
Prawo i zarządzanie

Projekt rozporządzenia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów


Nowe rozporządzenie określa m.in.: wykaz specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych; wykaz modułów podstawowych właściwych dla danego szkolenia specjalizacyjnego i wykaz specjalizacji posiadających wspólny moduł podstawowy; wykaz modułów jednolitych właściwych dla danego szkolenia specjalizacyjnego; szczegółowy sposób odbywania szkolenia specjalizacyjnego, w tym przez lekarzy posiadających…

rcl.gov.pl
Ministerstwo Zdrowia

NFZ: projekt zmian w zarządzeniu ws. umów na świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie


Zarządzeniem zmieniającym zarządzenie Nr 127/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, dokonano zmian w zakresie katalogu zakresów świadczeń (załącznik nr 1 do zarządzenia) katalogu produktów dodatkowych do sumowania w KOC I (załącznik nr 1a do zarządzenia)…

nfz.gov.pl
NFZ
AUTHOR
Prawo i zarządzanie
Gazeta Wyborcza/Rynek Zdrowia/fot.PAP
Prawo i zarządzanie
Rzeczpospolita
Prasa
AUTHOR
Prawo i zarządzanie
PAP
Prasa
Infonfz/Newseria
Ministerstwo Zdrowia
AUTHOR
Prawo i zarządzanie
Infonfz/Newseria
Artykuł
Fundacja Republikańska
Prawo i zarządzanie

MZ: wykaz świadczeń odrębnie finansowanych


Rozporządzenie określa wykaz świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania i rozliczanych odrębnie w ramach kwoty zobowiązania umów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Ustalano 16 świadczeń opieki zdrowotnej, które podlegają odrębnemu finansowaniu w ramach kwoty zobowiązania. Na podstawie obecnego projektu rozporządzenia oraz…

MZ/Infonfz
Ministerstwo Zdrowia

MZ: ustalenie ryczałtu w pierwszym okresie rozliczeniowym


Projektowane rozporządzenie określa szczegółowe warunki ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, na pierwszy okres rozliczeniowy. Przedmiotowy ryczałt oraz - określony odrębnym rozporządzeniem - wykaz świadczeń podlegających odrębnemu finansowaniu, stanowić będą formę rozliczania kosztów świadczeń opieki zdrowotnej ze świadczeniodawcami, którzy…

MZ/Infonfz
Ministerstwo Zdrowia
PAP
Prawo i zarządzanie
Rzeczpospolita/Infonfz
Prawo i zarządzanie
bpp.gov.pl
Prawo i zarządzanie
Infonfz/Newseria
Artykuł
PAP
Prawo i zarządzanie
Infonfz/NFZ
NFZ