Zmienione prawo zamówień publicznych: jak wpłynie na medyczne inwestycje?

Jednym z wydarzeń minionego roku, które będą miały znaczenie na inwestycji na rynku medycznym była nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP), która weszła w życie 19 października 2014 r. Zmiany dotyczą m.in. odformalizowania prowadzenia postępowań przetargowych.To odformalizowanie obejmuje usług niepriorytetowe o wartości poniżej progów unijnych. Zmiany dopuszczają także ograniczenie stosowania wyłącznie kryterium cenowego oraz modyfikację zasad ustalania przez zamawiających rażąco niskiej ceny.

Już w miesiąc po wejściu w życie nowelizacji, na stronie Urzędu Zamówień Publicznych opublikowano dane (dotyczące wszystkich postępowań w wartościach poniżej progów UE) według których cena - jako jedyne kryterium przed nowelizacją - była stosowana w 93% procedur, natomiast po nowelizacji to kryterium jako jedyne stanowiło jedynie 33%.

Tam, gdzie w zamówieniach decydowała nie tylko cena w ponad 92% ogłoszeń zamawiający stosowali 2 kryteria ocen, a średnio - 2,11 kryterium. Na dalszych miejscach w kryteriach - poza terminem realizacji i gwarancją - znajdowały się takie wartości jak jakość, funkcjonalność, parametry techniczne (w 8% postępowań).

Będzie szybciej? 

Jak przekonuje mecenas Andrzej Balicki, z kancelarii DLA Peiper, nowelizacja ustawy ma na celu przyspieszenie udzielania zamówień w ramach postępowań na usługi niepriorytetowe.

- Warto nadmienić, iż odformalizowanie polega w szczególności na tym, iż zamawiający może np. nie stosować przepisów ustawy dotyczących terminów składania ofert, obowiązku żądania wadium, obowiązku żądania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału - wymienia mec. Balicki.

Nowelizacja ustawy wprowadza także zmiany w zakresie powoływania się przez wykonawców przystępujących do przetargów na zasoby podmiotów trzecich. Jak tłumaczy prawnik, ma to na celu ograniczenie zjawiska "handlu referencjami", tj. posługiwania się dokumentacją innego podmiotu bez jego realnego udziału w zamówieniu, tylko na użytek uzyskania punktacji lub potwierdzenia warunków.

- Wydaje się jednak, iż zmiany w zakresie odpowiedzialności solidarnej podmiotów trzecich za nieudostępnienie zasobów nie są tak jednoznaczne i dopiero orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej i sądów pokaże czy zmiana rzeczywiście urealniła proces udostępniania zasobów - komentuje prawnik DLA Peiper.

Czytaj więcej: rynekzdrowia.pl


autor/ źródło: Jacek Janik/Rynek Zdrowia


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
NFZ: Komunikat dla świadczeniodawców


W związku z wejściem w życie nowych przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dotyczących…Czas pracy elektroradiologów zgodny z konstytucją

Znowu zwłoka ws. zwrotu kosztów leczenia za granicą?

Jak dieta śródziemnomorska obniża ciśnienie krwi

Rząd o zmianach w prawie farmaceutycznym

1/3 lekarzy POZ może odrzucić pakiet onkologiczny

Redakcja

Testy genetyczne coraz popularniejszą metodą diagnozowania raka. Zapaść onkologii w czasie pandemii może skłonić Polaków do takich badań

– Widzimy w tej chwili coraz większe zainteresowanie konsumenckimi badaniami genetycznymi. Świadomość społeczeństwa rośnie, do czego na pewno bardzo przyczyniła się także pandemia. Zostajemy w domach,…
Infonfz/Newseria
Prasa
Redakcja

NFZ ws. ustalenia unikalnego numeru identyfikującego receptę

Ustala się następujący sposób budowy unikalnego numeru identyfikującego receptę nadawanego przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia od cyfry piątej do dwudziestej, z których: 1) cyfra piąta - przyjmuje wartość "0";         
Narodowy Fundusz Zdrowia
NFZ

Więcej wad rozwojowych to skutek niepłodności,…

Redakcja

Prezes NRL o nowej regulacji czasu pracy

W piśmie możemy przeczytać m.in., że: "Dla samorządu lekarskiego wydaje się oczywiste, że wraz ze wzrostem nakładu czasu pracy i wysiłku wkładanego w wykonanie obowiązków pracowniczych, pracownik powinien otrzymać wyższe wynagrodzenie". "Nikt…
NIL
Artykuł