Zmiany w Prawie zamówień publicznych stają się faktem

26 marca 2014 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Złożenie przez Prezydenta podpisu pod tą ustawą umożliwi udzielanie większej liczby zamówień z wyłączeniem sformalizowanych trybów określonych w przepisach o udzielaniu zamówień publicznych.Dotychczas przetargi rozpisywano na wszystkie zakupy warte więcej niż 14 tys. euro.

Ustawa stanowi realizację od dawna podnoszonych przez różne środowiska, w szczególności naukowe, postulatów częściowego uwolnienia zamówień publicznych spod rygorów Prawa zamówień publicznych, często niewspółmiernych do wartości i znaczenia udzielanych zamówień.

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych - sprawia, że instytuty naukowe i uczelnie wyższe oraz instytuty badawcze będą teraz mogły organizować przetargi dopiero dla zakupów odpowiednio do ok. 130 tys. i do ok. 200 tys., zaś wszystkie podmioty - powyżej 30 tys. euro (126 747 zł). Wprowadzono również m.in. możliwość zamówienia z wolnej ręki sprzętu wytwarzanego przez jednego producenta.

Zdaniem prof. Jacka Radwana z Uniwersytetu Jagiellońskiego podniesienie progów dla zamówień na potrzeby działalności naukowej to krok w dobrym kierunku, ale nie rewolucja. Jak przypomina, instytucje publiczne muszą łączyć zakupy przedmiotów o podobnym przeznaczeniu, np. komputerów dla różnych wydziałów.

W jego ocenie konieczność komasacji zamówień sprawia jednak, że zamiast rozproszonych zakupów do kilku tysięcy złotych znów mamy do czynienia z pojedynczymi umowami na setki tysięcy albo wręcz miliony. Dlatego w przypadku dużych uczelni nowelizacja Pzp niewiele zmieni. Wydawane tam sumy, choćby na zakup sprzętu komputerowego czy biletów lotniczych, nadal będą łatwo przekraczać podwyższone progi. A naukowcy dalej będą czekać po pół roku na komputery.

Przyznaje jednak, że niektóre zamówienia - niezbyt powszechne na uczelni, spadną poniżej progu i łatwiej je będzie realizować. Przykładem są prowadzone w jego Zespole Ekologii Molekularnej i Behawioralnej na UJ badania, które często wymagają tzw. sekwencjonowania wysokoprzepustowego. Podniesienie progu przetargowego sprawia, że tego typu pojedyncze usługi nie będą wymagały przetargów.


autor/ źródło: wyborcza.biz, MS/Rynek Zdrowia


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Premier porozmawia z ministrem zdrowia o badaniach klinicznych


Premier Ewa Kopacz będzie rozmawiać z ministrem zdrowia Marianem Zembalą na temat projektu ustawy o badaniach klinicznych.Pakiet kolejkowy uchwalony

Zbyt niski poziom witaminy D zwiększa ryzyko demencji…

Pacjenci z chorobą Parkinsona apelują do MZ o dostępność…

Naczelna Izba Aptekarska przeciwstawia się dyskryminacji…

Redakcja

NFZ o zmianie kryterium oceny ofert na świadczenia

Zmiany dotyczą m.in. par. 1 a) ust. 2: gdzie pkt. 4 otrzymuje brzmienie: jest wydany przez jednostkę certyfikującą systemy zarządzania posiadającą akredytację udzieloną przez Polskie Centrum Akredytacji ) lub przez jednostkę akredytującą będącą sygnatariuszem…
nfz.gov.pl
NFZ

Pakiet kolejkowy i onkologiczny: zdążą przed sejmowymi…

Media społecznościowe zamiast porady lekarskiej,…

FPZ zmienia stanowisko ws. rozmów o pakiecie?

Szpital na Banacha z najnowocześniejszym sprzętem…