Zmiany w Prawie zamówień publicznych stają się faktem

26 marca 2014 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Złożenie przez Prezydenta podpisu pod tą ustawą umożliwi udzielanie większej liczby zamówień z wyłączeniem sformalizowanych trybów określonych w przepisach o udzielaniu zamówień publicznych.Dotychczas przetargi rozpisywano na wszystkie zakupy warte więcej niż 14 tys. euro.

Ustawa stanowi realizację od dawna podnoszonych przez różne środowiska, w szczególności naukowe, postulatów częściowego uwolnienia zamówień publicznych spod rygorów Prawa zamówień publicznych, często niewspółmiernych do wartości i znaczenia udzielanych zamówień.

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych - sprawia, że instytuty naukowe i uczelnie wyższe oraz instytuty badawcze będą teraz mogły organizować przetargi dopiero dla zakupów odpowiednio do ok. 130 tys. i do ok. 200 tys., zaś wszystkie podmioty - powyżej 30 tys. euro (126 747 zł). Wprowadzono również m.in. możliwość zamówienia z wolnej ręki sprzętu wytwarzanego przez jednego producenta.

Zdaniem prof. Jacka Radwana z Uniwersytetu Jagiellońskiego podniesienie progów dla zamówień na potrzeby działalności naukowej to krok w dobrym kierunku, ale nie rewolucja. Jak przypomina, instytucje publiczne muszą łączyć zakupy przedmiotów o podobnym przeznaczeniu, np. komputerów dla różnych wydziałów.

W jego ocenie konieczność komasacji zamówień sprawia jednak, że zamiast rozproszonych zakupów do kilku tysięcy złotych znów mamy do czynienia z pojedynczymi umowami na setki tysięcy albo wręcz miliony. Dlatego w przypadku dużych uczelni nowelizacja Pzp niewiele zmieni. Wydawane tam sumy, choćby na zakup sprzętu komputerowego czy biletów lotniczych, nadal będą łatwo przekraczać podwyższone progi. A naukowcy dalej będą czekać po pół roku na komputery.

Przyznaje jednak, że niektóre zamówienia - niezbyt powszechne na uczelni, spadną poniżej progu i łatwiej je będzie realizować. Przykładem są prowadzone w jego Zespole Ekologii Molekularnej i Behawioralnej na UJ badania, które często wymagają tzw. sekwencjonowania wysokoprzepustowego. Podniesienie progu przetargowego sprawia, że tego typu pojedyncze usługi nie będą wymagały przetargów.


autor/ źródło: wyborcza.biz, MS/Rynek Zdrowia


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Lekarze nieleczący bólu skutecznie popełniają błąd w sztuce i łamią prawo


W Polsce wciąż zbyt mało mówi się o leczeniu bólu. Tymczasem przewlekły ból dotyczy co czwartego mieszkańca naszego kraju. Niestety,…Miliard ludzi na świecie ma problemy ze słuchem.…

Zarząd Główny PTAiIT wycofał poparcie dla projektu…

Zdaniem eksperta NFZ nie stracił na proteście lekarzy…

Nowy prezes NFZ na nowe czasy

Będziemy walczyć z fałszywymi informacjami w reklamach…

Ruszył park technologii medycznych

OZZL domaga się uregulowania kwestii dyżurów rezydentów

Sześciu kandydatów na stanowisko prezesa NFZ

KE o e-zdrowiu: trzeba szybko zmienić mentalność…