Zdecydowana większość placówek nie korzysta z telemedycyny

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia opublikowało raport z badań ankietowych nt. informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Chodziło o sprawdzenie, jak placówki przygotowane są do obowiązków wynikających z ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.Łącznie wpłynęło 3939 wypełnionych i pozytywnie zweryfikowanych ankiet. Spośród ankietowanych podmiotów wykonujących działalność leczniczą 83% jako rodzaj działalności wskazało ambulatoryjne świadczenia zdrowotne (AŚZ podzielono na przedsiębiorstwa udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych oraz praktyki lekarskie udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych), 11% - stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne (szpitale), a 6% zakłady opiekuńczo-lecznicze (ZOL-e) Oznacza to, że w badaniu wzięło udział 19% z wszystkich AŚZ-ów, 33% szpitali oraz 40% ZOL-i.

Na podstawie udzielonych odpowiedzi w raporcie wyrażono opinię, że pod względem planowania działań IT najbardziej zaawansowane są szpitale. Ponad połowa z nich posiada strategię informatyzacji (54%), przeważająca część ma w strukturze wyodrębnioną komórkę ds. IT (68%).

Najgorzej sytuacja wygląda w podmiotach wykonujących ambulatoryjne świadczenia zdrowotne - jedynie 38% z tych podmiotów może pochwalić się strategią informatyzacji, 11% ma wyodrębnioną komórką IT.

Przeważająca część pracowników medycznych posiada dostęp do komputera (jest to odpowiednio: AŚZ-y - 93%, szpitale - 97%, ZOL-e - 91%). Jednocześnie zdecydowana większość tych pracowników ma również dostęp do internetu.

Po 36% ankietowanych AŚZ-ów i szpitali, a także 35% ZOL-i wskazało, że ich systemy teleinformatyczne komunikują się z innymi systemami w zakresie ochrony zdrowia. Wśród wskazanych przez ankietowanych systemów, z którymi następuje komunikacja, są: P2 - Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych, ePUAP skrzynka podawcza, ePUAP profil zaufany.

Przeważająca większość podmiotów leczniczych odpowiedziała negatywnie na pytanie dotyczące wykorzystywania rozwiązań telemedycznych w zakresie swojej działalności - było to 96% AŚZ-ów, 75% szpitali oraz 90% ZOL-i.

Czytaj: csioz.gov.pl


autor/ źródło: CSIOZ


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
W ciągu kilku lat na rynku może pojawić się pierwsza polska cząsteczka przeciwnowotworowa. Wycelowana będzie m.in. w raka płuc i trzustki


Przyspieszają prace nad pierwszą oryginalną polską cząsteczką przeciwnowotworową. Ryvu Therapeutics testuje już inhibitory białka,…W szpitalu pacjent otrzyma leki także na schorzenia…

Kolejny wygrany proces OZZL w Tychach

Dla NFZ tzw. deklaracja wiary nie może być podstawą…

Redakcja

Mazowiecki oddział NFZ ws. interpretacji przepisów dot. obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego

Publikacja stanowi odpowiedź na wniosek z dnia 3 sierpnia 2015 r. Fundacja „W[…]” zwana dalej Fundacją, zwróciła się o wydanie interpretacji w indywidualnej sprawie co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których…
NFZ/Rynek Zdrowia
NFZ

ZIP: zdecydowanie więcej pomyłek niż wyłudzeń

Czeka nas rewolucja w leczeniu niedosłuchu i głuchoty

KRDL apeluje o zakończenie prac legislacyjnych ws.…

Redakcja

O zasadach refundacji denosumabu

W zakresie refundacyjnym właściwym jest uznanie następującej interpretacji poszczególnych kryteriów przedmiotowego wskazania: - osteoporoza pomenopauzalna u kobiet w wieku powyżej 60 lat (ukończone 60 lat życia, licząc od daty urodzenia);…
mz.gov.pl
Ministerstwo Zdrowia

Agencja cofa pozwolenia na pasty zawierające arszenik