Zarządzenie prezesa NFZ w zakresie chemioterapii

Prezes NFZ wydał nowelizację zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.


Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia w brzmieniu obowiązującym do dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Więcej: http://www.nfz.gov.pl


autor/ źródło: NFZ


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowoSzkolenia dotyczące udzielania informacji o świadczeniach

Piecha i Balicki bardzo różnie o lekarskim sumieniu

Zmienię system ochrony zdrowia w służbę zdrowia

RPO apeluje o prace nad ustawą o testach genetycznych

Od 1 sierpnia możliwe zmiany w pakiecie onkologicznym

Polscy naukowcy budują nowoczesny system do radioterapii

Nie mamy dostępu do nowych technologii zwalczania…

Redakcja

Komunikat NFZ dotyczący świadczeń zrealizowanych na podstawie DiLO

W związku z wątpliwościami dotyczącymi sprawozdawania i rozliczania świadczeń udzielonych na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (karta DiLO), o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy
Dep. Świadczeń Opieki Zdrowotnej
NFZ

W Polsce powstaje nowe Centrum Medycyny Translacyjnej