Zarządzenie prezesa NFZ w zakresie chemioterapii

Prezes NFZ wydał nowelizację zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.


Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia w brzmieniu obowiązującym do dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Więcej: http://www.nfz.gov.pl


autor/ źródło: NFZ


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowoArłukowicz: z alternatywnych form opieki POZ skorzystało…

Badania medycyny pracy - czy powinny być opodatkowane?

Czarne chmury nad konsultantami krajowymi i wojewódzkimi

NFZ wyśle komorników do 110 tys. pacjentów

Redakcja

BCC wzywa do dyskusji dotyczącej finansowania ochrony zdrowia

W opinii Anny Janczewskiej-Radwan z BCC budżet nie zapewnia środków na wdrożenie i przeprowadzenie zmian z pakietu onkologicznego i kolejkowego, nie pozwala na realizację celów strategicznych nakreślonych przez rząd w tzw. Policy Paper oraz…
JJX, Rynek Zdrowia
Prasa

Diagnostyka laboratoryjna czeka cierpliwie w kolejkowym…

Kolejne regulacje pakietów weszły w życie

Polacy nadal mają utrudniony dostęp do nowoczesnego…

Polscy naukowcy budują nowoczesny system do radioterapii