Zarządzenie prezesa NFZ w zakresie chemioterapii

Prezes NFZ wydał nowelizację zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.


Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia w brzmieniu obowiązującym do dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Więcej: http://www.nfz.gov.pl


autor/ źródło: NFZ


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowoGlutaminian sodu zwiększa ryzyko nadwagi

Rada UE przyjęła przepisy zwiększające bezpieczeństwo…

Lekarze korespondują z MF w sprawie podatku dochodowego

Ponad 150 tys. Polaków zapada co roku na nowotwory.…

Więcej pieniędzy na refundację nowych leków -…

OZZL krytykuje resort zdrowia za sposób refundowania…

70 proc. Polaków należy do grupy zagrożonej czerniakiem

Opolskie: zyski i rozwój szpitali powiatowych

Publiczne szpitale będą musiały spełniać kryteria…