Zarząd Główny PTAiIT wycofał poparcie dla projektu MZ

Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii nie będzie brało udziału w pracach zespołu ekspertów ds. akredytacji ośrodków kształcących w zakresie intensywnej terapii MZ.Zarząd Główny PTAiIT zdecydował również o wycofaniu swojego poparcia dla projektu edukacji lekarzy innych specjalności w zakresie intensywnej terapii. Zarekomendował także swoim członkom rezygnację z wszelkich funkcji związanych z tym przedsięwzięciem.

Powstanie tej specjalizacji wynikło z inicjatywy szeregu towarzystw naukowych. Inicjatywa zmierzała do udostępnienia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie intensywnej terapii lekarzom posiadającym różne specjalizacje i zainteresowanym pracą w oddziałach intensywnej terapii. Za zasadniczą korzyść uznano zwiększenie stopnia interdyscyplinarności opieki nad pacjentami poprzez włączenie w opiekę nad chorymi w stanach krytycznych specjalistów różnych dziedzin oraz zwiększenie dostępności kadr lekarskich intensywnej terapii.

Z uzasadnienia do uchwały podjętej w tej sprawie wynika, że powodem jest powołanie przez ministra zdrowia na stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie intensywnej terapii osoby nieposiadającej specjalizacji z intensywnej terapii oraz wycofanie się Ministerstwa Zdrowia z uzgodnień przyjętych 9 maja 2013 roku, które były warunkiem udziału społeczności polskich anestezjologów w projekcie edukacji lekarzy innych specjalności w zakresie intensywnej terapii.   

Zdaniem anestezjologów, koncepcja sprofilowanej intensywnej terapii zaprezentowana przez podsekretarza stanu Igora Radziewicza-Winnickiego jest całkowicie sprzeczna z obowiązującą na świecie doktryną intensywnej terapii.  

„Nauczanie intensywnej terapii kardiologicznej przez kardiologów, intensywnej terapii pulmonologicznej przez pulmonologów itd. (19 specjalizacji) może sprawdzić się jako wąska umiejętność w ramach specjalizacji podstawowej lub „podspecjalizacji”, a nie jako „nadspecjalizacja”” – czytamy w uzasadnieniu uchwały ZG PTAiIT.   

Zdaniem towarzystwa naukowego, przygotowany przez wybitnych specjalistów ujednolicony program szkolenia w intensywnej terapii dla dwóch specjalizacji (anestezjologii i intensywnej terapii oraz intensywnej terapii) jest przy takim założeniu całkowicie nieprzydatny.   

„Miał on służyć rozszerzeniu składu terapeutycznego lekarzy w przestrzeni, jaką jest intensywna terapia tak, aby w przyszłości mogli oni być wspólnie zatrudnieni w jednej komórce organizacyjnej i pracować na rzecz tego samego chorego w tym samym oddziale, jakim jest oddział anestezjologii i intensywnej terapii. Zgodnie z doktryną ESICM (European Society of Intensive Care Medicine) taki sposób szkolenia gwarantował wzrost jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych na stanowiskach intensywnej terapii przez zespoły wielodyscyplinarne, które połączone są taką samą wiedzą oraz umiejętnościami w zakresie intensywnej terapii, a ich liderem zostaje najbardziej doświadczona i wykształcona osoba, którą nie musi być wówczas specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii” – argumentują anestezjolodzy.


autor/ źródło: Rynek Zdrowia/Portale Medyczne


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Zmiany w Prawie zamówień publicznych stają się faktem


26 marca 2014 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych…Rośnie liczba zakażeń wirusem kleszczowego zapalenia…

Pakiet kolejkowy i onkologiczny: zdążą przed sejmowymi…

Realizację recept na leki refundowane można dostosować…

GIODO: rozporządzenie nie daje podstaw do zbierania…

GIF: programy lojalnościowe to reklama aptek

Prezydent podpisał ustawę dotyczącą transgranicznej…

Czy powstanie szczepionka na wirusa RSV?

Redakcja

Kielce: otwarto Klinikę Hematologii

Pacjenci z regionie nie będą już musieli szukać miejsc w Warszawie, Gliwicach czy w Łodzi. W Kielcach będzie czekała na nich kadra lekarska od początku swojej kariery związana z kieleckim szpitalem. Wśród nich są specjaliści z hematologii, ale również…
Gazeta Wyborcza
Prasa
Redakcja

Obowiązkiem lekarzy jest informowanie o metodach leczenia, aptekarzy - o lekach

Prawo farmaceutyczne zakazuje publicznej reklamy leków Rx. Jedyny wyjątek ustanawia w odniesieniu do szczepień ochronnych objętych komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego. W tym kontekście pojawił się pogląd, że szczepionki można reklamować…
S.Molęda, portalemedyczne.pl
Prawo i zarządzanie