Zamykanie uszka lewego przedsionka - na czym polega skuteczny zabieg w migotaniu przedsionków

W Polsce migotanie przedsionków jest najczęściej spotykaną arytmią rytmu serca. Szacuje się, że aż 2% populacji ma migotanie przedsionków. Bardzo często przebiega ono bezobjawowo. A jest to schorzenie tym groźniejsze, że zwiększa ryzyko udarów mózgu.Migotanie przedsionków u wielu chorych diagnozowane jest przypadkiem, przy okazji rutynowych badań. Chorzy często skarżą się na kołatanie serca, zmęczenie, osłabienie, duszność czy dzwonienie w uszach.

Można wyróżnić trzy rodzaje migotania przedsionków: napadowe, przetrwałe i utrwalone. Epizody napadowe, trwają zwykle ok. 7 dni i mijają samoistnie. W przypadku migotań przetrwałych mamy już do czynienia z epizodem, który trwa dłużej niż 7 dni i wymaga specjalistycznego leczenia. W czasie migotania przedsionki serca przestają się regularnie kurczyć i zaczynają drżeć. W wyniku zaburzonego przepływu krwi powstają skrzepliny, które po oderwaniu docierają do tętniczki mózgowej i wywołują udary mózgu. 

- Migotanie zwiększa ryzyko udaru pięciokrotnie w stosunku do chorych osób, które migotania nie mają. To właśnie uszko lewego przedsionka jest miejscem, gdzie powstają skrzepliny, które są przyczyną udary mózgu, a wiemy, że udar mózgu jest najbardziej szkodzącym epizodem w życiu chorego. Niszczy on w dużym stopniu życie socjalne, osobiste, rodzinne, jeśli w ogóle nie doprowadza do zgonu chorego. No i powoduje długotrwałe inwalidztwo, co z kolei pociąga za sobą fakt, że taki chory musi być odpowiednio leczony i rehabilitowany - twierdzi prof. Adam Witkowski, kierownik Kliniki Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej Instytutu Kardiologii w Warszawie, Dyrektor WCCI Warsaw.

Istnieje wiele metod postępowania z chorymi na migotanie przedsionków. Wśród nich wyróżnia się: farmakoterapię, kardiowersję, ablację czy zamykanie uszka lewego przedsionka.

- Najbardziej sprawdzona terapia u osób z migotaniem przedsionków, to terapia doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi. Mogą być to leki poprzedniej lub nowej generacji. Dla chorego różnią się one tym, że przy lekach starszej generacji jest konieczna okresowa kontrola wskaźnika, który pokazuje na ile ten lek dobrze działa, czy należy zwiększyć lub zmniejszyć dawkę, czy nie naraża ona chorego na niebezpieczne krwawienia? Leki nowej generacji nie wymagają takiej kontroli i powtarzających pobrań krwi - wyjaśnia prof. Witkowski.

Kardiowersja polega na przywracaniu prawidłowego rytmu serca również za pomocą leków lub elektrycznej stymulacji mięśnia sercowego.

Kolejną metodą jest ablacja, która polega na zniszczeniu ognisk arytmii, poprzez termiczne uszkodzenie fragmentów tkanki mięśnia sercowego za tę arytmię odpowiedzialnych. Jest to pewnego rodzaju uszkodzenie mięśnia sercowego.

Inną z metod leczenia migotania jest zamykanie uszka lewego przedsionka. Jest ona stosowana u chorych, u których farmakologia okazuje się nieskuteczna oraz występuje wysokie ryzyko udaru mózgu.

- Najbardziej rozpowszechniony zabieg zamykania uszka lewego przedsionka - oprócz chirurgicznego zamknięcia, które wykonuje się przy okazji operacji takich jak bypasy, czy wszczepienia sztucznej zastawki - to metoda przezskórna (przezcewnikowa). Po nakłuciu żyły udowej w pachwinie do prawego przedsionka serca wprowadza się specjalną igłę, którą nakłuwa się przegrodę międzyprzedsionkową. Następnie przez przegrodę do jamy lewego przedsionka i potem do jego uszka wprowadza się cewnik, przez który wprowadza się zbudowany z materiału samorozprężalnego i pokryty membraną zamykacz. Zamykacze mają różne kształty, ale zasady ich działania są podobne. Odcinają uszko od lewego przedsionka, a więc odcinają materiał skrzeplinowy od reszty układu krążenia i nie dopuszczają do tego, żeby w uszku gromadziły się skrzepliny. Samo uszko nie obumiera, jest nadal ukrwione, ale nie jest już źródłem tych zatorów - tłumaczy prof. Witkowski.

Zamykanie uszka lewego przedsionka jest to jak na razie najnowocześniejsza mechaniczna metoda leczenia migotania przedsionków. Skuteczna i - w porównaniu z leczeniem przeciwzakrzepowym - pozbawiona możliwych powikłań, takich jak długotrwałe leczenie przeciwkrzepliwe czy krwawienia, które mogą okazać się niebezpieczne lub uciążliwe dla chorego. Droga do zastosowania tej metody powinna być jednak zawsze poprzedzona próbą leczenia przeciwzakrzepowego.

Artykuł powstał z okazji XXI edycji międzynarodowych warsztatów kardiologii interwencyjnej WCCI Warsaw (www.wcci.pl)


autor/ źródło: WCCI/Infonfz


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Seria do infuzji wycofana. O który lek chodzi?


Główny inspektor farmaceutyczny wycofuje z obrotu na terenie całego kraju produkt leczniczy Fayton 4 mg/100 ml (Aciumzolendronicum), roztwór…Opole: konkurs na dyrektora szpitala - unieważniony

EMA: uwaga na sfałszowaną herceptynę

Redakcja

Prezydent wręczył nominacje profesorskie

Akty nominacyjne w dziedzinie nauk medycznych otrzymali: Maciej Banach - Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Leszek Bidzan - Gdański Uniwersytet Medyczny, Katarzyna Emerich - Gdański Uniwersytet Medyczny, Tomasz Gaszyński - Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Brygida…
Prezyden.pl
Komunikat

Chorzy na białaczkę zostali wprowadzeni w błąd

Cyfryzacja polskiej medycyny przyspiesza będzie mniej…

Epidemiolodzy: ebola zaatakuje Europę w ciągu 20…

WHO: na choroby pokarmowe cierpi co dziesiąta osoba…

Pasożyty pomogą w leczeniu chorób autoimmunologicznych?

Redakcja

16 posiedzenie Rady Przejrzystości

Jak podaje Agencja Oceny Technologii Medycznych, podczas 16 posiedzenia zostaną przygotowane stanowiska m.in. w sprawie ocen leków: Botox, Avonex, Copaxone oraz programów zdrowotnych m.in. wczesnego wykrywania raka piersi i opieki długoterminowej oraz…
AOTM
Komunikat