Z okazji Światowego Dnia Zdrowia NFZ życzy środowisku medycznemu...

Do Naczelnej Izby Lekarskiej wpłynęło pismo z NFZ, w którym Wiesława Anna Kłos, zastępca prezesa ds. finansowych złożyła życzenia dla środowiska medycznego z okazji Światowego Dnia Zdrowia."Z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Zdrowia, będącego tradycyjnie świętem lekarzy, pielęgniarek i położnych, diagnostów laboratoryjnych oraz wszystkich pracujących w placówkach opieki zdrowotnej, proszę przyjąć najlepsze życzenia oraz wyrazy uznania i szacunku za Państwa pracę i zaangażowanie na rzecz nieustannego podnoszenia jakości opieki zdrowotnej'' - pisze do NIL Wiesława Kłos.

Zwraca uwagę, że trudno nie docenić roli jaką w systemie ochrony zdrowia odgrywają samorządy zawodów medycznych.

''Jednym z naszych wspólnych kluczowych zadań jest zapewnienie pacjentom poczucia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do opieki zdrowotnej. Wielokrotnie mogłam liczyć w tej kwestii na Państwa profesjonalne, choć nierzadko odmienne spojrzenie na omawiane zagadnienia związane z ochroną zdrowia'' - czytamy w piśmie do NIL.

Więcej: www.nil.org.pl


autor/ źródło: NIL/Rynek Zdrowia


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
AOTM: stanowiska i opinie - 10. posiedzenie Rady Przejrzystości


AOTM poinformowała, że 24 marca odbyło 10. posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostały przygotowane stanowiska i opinie nt.…Decyzją GIF Phenazolinum zostaje wycofane z obrotu

NFZ o umowach i sprawozdawczości dla świadczeniodawców

Zdaniem ekspertów zmiany w ochronie zdrowia spowodują…

Czego lekarze nie wiedzą o pakiecie onkologicznym?

NFZ o kontrolach ordynacji lekarskiej w I kwartale…

Minister Arłukowicz nieugięty: koniec negocjacji…

Kujawsko-Pomorskie: Aleksander Goch konsultantem wojewódzkim…

Redakcja

NFZ o świadczeniach pielęgnacyjnych i opiekuńczych

NFZ przedstawił do konsultacji projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej. Więcej: 
nfz.gov.pl
NFZ
Redakcja

Diagności laboratoryjni będą ścigani za łamanie zakazu reklamy

Obecna regulacja umożliwia podmiotom wykonującym działalność leczniczą, w tym diagnostom laboratoryjnym, na podawanie do wiadomości publicznej informacji o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych, jednakże treść…
kidl.org.pl
Komunikat