Wzrosła liczba przeszczepów od żywych dawców, ale nadal jest niska

W 2014 r. przeszczepiono w Polsce 1616 narządów wewnętrznych. Od zmarłych dawców użyto podobną liczba organów jak w minionych dwóch latach, po raz kolejny wzrosła natomiast liczba przeszczepów od żywych dawców - wynika z danych Poltransplantu.W 2012 r. zanotowano rekordową liczbę przeszczepień, po raz pierwszy przeprowadzono wtedy 1610 takich zabiegów, o prawie 10 proc. więcej niż rok wcześniej. Od tego czasu liczba transplantacji utrzymuje się na tym samym poziomie. W 2013 r. odbyło się 1611 transplantacji, a w minionym roku liczba tych zabiegów była podobna.

Z danych Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji "Poltransplant" wynika, że zdecydowana większość narządów pozyskiwana jest od zmarłych dawców. W 2014 r. przeszczepiono ich 1531, podczas gdy w 2013 r. od zmarłych dawców pochodziło 1536 organów, a w 2012 r. - 1545.

Stale zwiększa się natomiast liczba przeszczepów narządów od żywych dawców. W 2014 r. wykonano 85 takich zabiegów, najwięcej jak do tej pory. W 2013 r. wykonano 75 takich transplantacji, a w 2012 r. - 65. Najczęściej od żywych dawców przeszczepia się nerki, w 2013 r. wykonano 55 takich zabiegów; 30 osobom przeszczepiono fragment wątroby.

Mimo wzrostu transplantacji od żywych dawców odsetek tych zabiegów w naszym kraju jest wciąż nikły. Przypada na nie zaledwie 5 proc. wszystkich przeszczepów. W innych krajach jest ich znacznie więcej. W USA i większości państw Unii Europejskiej od żywych dawców przeszczepia się nieco więcej nerek niż od zmarłych.

W Polsce także u dzieci wykonuje się mniej przeszczepień narządów pobranych od żyjących dawców, choć u nich sytuacja jest znacznie lepsza niż u dorosłych. Według prof. Piotra Kalicińskiego z Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie od żywych dawców pochodzi 40 proc. przeszczepianych maluchom nerek oraz 15-20 proc. fragmentów wątroby. Dawcami są na ogół rodzice dzieci wymagających tego rodzaju transplantacji.

W transplantacjach organów od zmarłych dawców również dominują przeszczepy nerki. W 2014 r. przeszczepiono 1046 tych narządów (w 2013 r. - 1076). Na drugim miejscu są przeszczepy wątroby - w 2014 r. wszczepiono 336 tych organów, a w 2013 r. - 318. Na kolejnych miejscach są transplantacje serca, nerki wraz z trzustką oraz płuca.

Na podobnym poziomie utrzymuje się wciąż liczba chorych oczekujących na przeszczep. Według danych Poltransplantu na koniec 2014 r. było zgłoszonych 1538 pacjentów. Najwięcej z nich, bo aż 921, oczekiwało na transplantację nerki; ponad 350 osób czeka na nowe serce.

Jednocześnie zwiększa się liczba oczekujących na przeszczep kończyny górnej - na koniec 2014 r. na liście oczekujących było 17 osób. W Polsce wykonuje się jedynie pojedyncze takie zabiegi. W 2014 r. przeprowadzono tylko jeden taki zabieg, ale zainteresowanie nimi rośnie.

Nie zwiększa się natomiast liczba dawców narządów wykorzystywanych we wszystkich przeszczepieniach. W 2014 r. wykorzystano narządy od 594 tzw. dawców rzeczywistych, czyli takich, od których pobrano przynajmniej jeden organ (od ponad połowy tych dawców zwykle pobiera się co najmniej dwa narządy). Tyle samo dawców rzeczywistych było w 2013 r., a w 2012 r. - 615.

Stale i to znacząco zwiększa się natomiast liczba potencjalnych niespokrewnionych dawców szpiku kostnego i krwi pępowinowej. W Centralnym Rejestrze Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej na koniec 2014 r. było zgłoszonych ponad 768 tys. takich osób (w 2013 r. było ich około 540 tys., a w 2012 r. - prawie 124 tys.)


autor/ źródło: PAP


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Policzono pielęgniarki - resort zdrowia wstrzymuje realizację rozporządzenia


"Zwracam się z prośbą o wstrzymanie decyzji kadrowych, które mogłyby wynikać z realizacji (...) przepisów rozporządzenia do czasu przeprowadzenia…Redakcja

Opole: nowym dyrektorem porodówki 30-letni karateka

Konkurs ogłoszono, ponieważ po 23-latach z kierowania placówką zrezygnowała Aleksandra Kozok. Wokół opolskiej porodówki panowała też nie najlepsza atmosfera, głównie ze względu na fatalny poród bliźniaczek państwa Bonk.…
Gazeta Wyborcza
Prasa
Redakcja

Odpowiedź MZ na apel NRL ws. programu ochrony zdrowia psychicznego

"Odpowiadając na liczne apele środowiska, zgłaszającego postulaty, że kwestia reformy psychiatrycznej opieki zdrowotnej musi znaleźć gwarancję ustawową i opierać się o przepisy ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, w dniu 2 września w Ministerstwie Zdrowia…
NIL/Rynek Zdrowia
Ministerstwo Zdrowia

Pielęgniarki o eboli: brakuje kombinezonów i szkoleń;…

Naukowcy stworzyli sztuczną krew

Redakcja

NFZ ukarał szpital za nieprzeprowadzenie badania dziecka

Efektem kontroli przeprowadzonej przez Fundusz jest kara nałożona na szpital powiatowy w podszczecińskim Gryfinie w wysokości 1104 zł. Badano jak potraktowano w kwietniu czteroletniego chłopca, który podczas pobytu u dziadków na wsi został kopnięty…
Gazeta Wyborcza
Prasa

Europejski Kongres Gospodarczy: polityka zdrowotna…

Redakcja

KIDL: List otwarty do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia, Posłów i Senatorów

Kierujemy do Państwa ten list jako protest wobec braku troski przez sprawujących władzę o bezpieczeństwo medycznej diagnostyki laboratoryjnej w Polsce. W obecnie uchwalanym projekcie ustawy nowelizującej ustawę z dnia 15 kwietnia 2011…
infonfz/KIDL
Komunikat
Redakcja

Naukowcy ostrzegają przed kolejnymi groźnymi wirusami odzwierzęcymi. Już teraz stanowią przyczynę wielu nowo pojawiających się chorób

Wścieklizna, toksoplazmoza, gruźlica, bąblowica, ornitoza, ptasia grypa, tyfus czy bardziej znana borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu – wszystko to choroby odzwierzęce, czyli tzw. zoonozy, które mogą przenosić się na człowieka poprzez…
Infonfz/Newseria
Artykuł

Lekarze POZ oceniają pierwsze błędy pakietu onkologicznego