Występowanie, leczenie i prewencja wtórna zawałów serca w Polsce

NFZ rocznie na leczenie ostrych zespołów wieńcowych wydaje ponad 1 mld zł. Dzięki takim nakładom osiągnięto niewątpliwy sukces w leczeniu tej choroby, co przejawia się w niskiej śmiertelności szpitalnej, w porównaniu z wcześniejszymi dekadami. Wynosi ona ok. 7 proc. - przypominano w Warszawie podczas piątkowej (16 maja) prezentacji wyników raportu "Występowanie, leczenie i prewencja wtórna zawałów serca w Polsce".


iestety, duże nakłady na leczenie interwencyjne w fazie ostrej są tracone w perspektywie długoterminowej z uwagi na wysoką śmiertelność pacjentów w ciągu roku (sięga 20 proc.) i kolejnych lat od wystąpienia zawału. Po trzech latach wynosi ona już 28 proc., w tym po leczeniu zachowawczym, bez użycia metod inwazyjnych - do 51 proc. - wynika z raportu.

Dokument powstał dzięki współpracy Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na podstawie Narodowej Bazy Danych Zawałów Serca z lat 2009-2012. Jego głównym celem była próba oceny leczenia zawałów serca i prewencji wtórnej w Polsce. 

Jak wynika z analizy, choroby układu krążenia są nadal główną przyczyną zgonów w Polsce. W tej grupie schorzeń bezwzględnie najczęściej zabija choroba niedokrwienna serca, w tym przede wszystkim ostry zespół wieńcowy. W 2011 roku z powodu zawału serca hospitalizowanych było 89 tys. Polaków, a zmarło 16 tysięcy. Przy stosunkowo niskiej śmiertelności szpitalnej, alarmująca staje się śmiertelność odległa.

Prof. Piotr Hoffman, prezes elekt Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego wyjaśnia, że jednym z powodów takiej sytuacji jest brak możliwości leczenia chorych zgodnie z naukowymi wytycznymi przez co najmniej rok, w tym udostępnienia im najnowszej farmakoterapii. To powoduje, że dobry efekt leczenia ostrej fazy choroby jest zaprzepaszczany ze względu na trudności w kontynuowaniu nowoczesnej terapii.

Eksperci podkreślają również, że do najczęstszych przyczyn ponownej hospitalizacji w ciągu roku od zawału serca należą: stabilna choroba wieńcowa, niewydolność serca, kolejny zawał serca, niestabilna choroba wieńcowa, migotanie przedsionków, udar mózgu oraz nagłe zatrzymanie krążenia lub zagrażające życiu zaburzenia rytmu.

Aby temu zapobiec pacjenci po wyjściu ze szpitala powinni mieć zapewnioną właściwą opiekę lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, możliwość rehabilitacji, w razie potrzeby zagwarantowany łatwiejszy dostęp do kardiologa oraz szansę na korzystanie z nowoczesnej farmakoterapii, która zmniejsza ryzyko śmierci z przyczyn sercowo-naczyniowych w porównaniu z dotychczasowym standardem leczenia.

Wciąż znacznym problemem pozostaje dostęp do rehabilitacji. Jak wynika z raportu, rehabilitacji poszpitalnej poddawanych jest tylko 22 proc. chorych. Tymczasem powinna z niej korzystać większość pacjentów po zawale serca. Rokowanie odległe po zawale serca jest bowiem ściśle powiązane z wyjściową charakterystyką kliniczną, sposobem leczenia ostrej fazy i stosowaniem się do zasad prewencji wtórnej.

Wiecej: Rynek Zdrowia


autor/ źródło: MSX/Rynek Zdrowia


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
PPOZ ws. rozporządzenia dot. trzech wzorów deklaracji


Walne Zgromadzenie Delegatów PPOZ sprzeciwia się formie wprowadzenia w życie przez ministra zdrowia nowego wzoru deklaracji wyboru lekarza,…Witamina D zwiększa czas przeżycia u pacjentów…

List otwarty pielęgniarek i położnych do premier…

Warszawa: w WIM działa pierwszy w Polsce system analiz…

Redakcja

Projekt rozporządzenia ws. czasu oczekiwania na świadczenia

Projekt rozporządzenia dotyczy ogółu świadczeń należących do leczenia szpitalnego, świadczeń wysokospecjalistycznych, a ponadto świadczeń, które nie zaliczają sie do tej kategorii, ale zostały wymienione w rozporządzeniu ministra zdrowia z…
MZ
Ministerstwo Zdrowia

Naukowcy odkryli mutacje 108 genów związanych z…

Redakcja

Uwagi OZZL do projektu ustaw "kolejkowych"

Uwagi i wnioski OZZL trafiły do resortu z opóźnieniem. W piśmie związkowców czytamy „opinię przesyłamy z opóźnieniem w stosunku do wyznaczonego przez Państwa terminu, jednak wynika to z faktu, że informacja o projekcie nie została…
OZZL
Artykuł

Zmodyfikowany wirus HIV w leczeniu białaczki. Kontrowersyjna…

OZZL sprzeciwia się połączeniu dwóch lubelskich…

Szpital ma milionowe długi, ale pielęgniarki i radiolodzy…