Więcej niż co czwarty badany pozytywnie ocenia służbę zdrowia

W ciągu dwóch lat zwiększył się - z 19 do 28 proc. - odsetek osób zadowolonych z działania służby zdrowia; w dalszym ciągu jednak dwie trzecie ankietowanych ocenia ją krytycznie - wynika z sondażu, w którym CBOS badał opinie nt. funkcjonowania opieki zdrowotnej.Z badania CBOS wynika, że 28 proc. ankietowanych jest zdecydowanie zadowolonych lub raczej zadowolonych ze służby zdrowia. Zdecydowanie niezadowoleni oraz raczej niezadowoleni stanowią 68 proc. badanych.

Ośrodek bada oceny opieki zdrowotnej od 2001 r. w kilkuletnich odstępach czasu. Najniższy wskaźnik zadowolenia odnotowano w 2012 roku - wówczas pozytywną opinię na temat pracy służby zdrowia miał jedynie co piąty badany, a 78 proc. oceniało ją krytycznie.

System opieki zdrowotnej pozytywnie najczęściej oceniają ankietowani najmłodsi i najstarsi, badani gorzej wykształceni, uzyskujący najniższe dochody per capita, a także - nieco rzadziej - mieszkańcy mniejszych miejscowości. Rozczarowanie służbą zdrowia jest największe wśród respondentów, którzy w minionym półroczu korzystali z prywatnych świadczeń medycznych.

Badając percepcję funkcjonowania służby zdrowia CBOS poprosił ankietowanych o ustosunkowanie się do siedemnastu przedstawionych im opinii na temat lecznictwa - w stosunku do każdej z nich mogli oni określić, czy trafnie opisuje usługi uzyskiwane w ramach powszechnego ubezpieczenia społecznego.

Sondaż pokazał, że - w odbiorze społecznym - silną stroną polskiej służby zdrowia jest dostępność do lekarzy pierwszego kontaktu (74 proc. badanych potwierdziło taki pogląd), kompetencje lekarzy (według 65 proc. ankietowanych), oraz ich zaangażowanie w pracę i pomoc pacjentom (58 proc. odpowiedzi twierdzących). Najgorzej oceniane są: dostępność do lekarzy specjalistów (za problematyczną uznało ją 85 proc. badanych) oraz możliwości wykonania badań diagnostycznych (67 proc. wskazań).

Krytyczne oceny dominowały także w przypadku takich aspektów działania służby zdrowia jak: możliwości umówienia się na wizytę u lekarza w dogodnym terminie, równe traktowanie pacjentów (niezleżenie od ich stanu zdrowia), obsługa pacjentów przez administrację placówek, a także dogodność lokalizacji, w których pacjenci mogą wykonać badania diagnostyczne oraz skonsultować się z lekarzem specjalistą.

Ponad połowa ankietowanych pozytywnie oceniła: wykorzystanie nowoczesnej aparatury medyczną w leczeniu, jakość informacji na temat opieki lekarskiej, nocną pomoc medyczną, życzliwość i troskę w podejściu do pacjentów oraz warunki leczenia.

Opinie na temat poziomu odpłatności świadczeń medycznych są podzielone - połowa badanych uważa, że leczenie w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego jest bezpłatne (pacjenci nie muszą ponosić kosztów wykraczających poza comiesięczną składkę), jednak niewiele mniejsza grupa (45 proc.) jest przeciwnego zdania.

CBOS zauważa, że ogólnie, lepszej ocenie funkcjonowania poszczególnych aspektów sprzyja starszy wiek, życie w mniejszej miejscowości oraz gorsze wykształcenie. Prawie we wszystkich poddanych analizie wymiarach funkcjonowania opieki zdrowotnej lepiej oceniali ją badani, którzy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy korzystali ze świadczeń wyłącznie w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Wśród przyczyn problemów w służbie zdrowia najwięcej badanych (42 proc.) wskazuje na niewłaściwą dystrybucje środków przeznaczonych na opiekę medyczną. Nieco mniej (39 proc.) uważa, że trudności z dostępnością do lekarzy i nienajlepsza jakość świadczeń wynika zarówno ze złego gospodarowania środkami, jak i zbyt małych nakładów na opiekę zdrowotną. Mniej więcej co ósma zapytana przez CBOS osoba (12 proc.) tłumaczy problemy w służbie zdrowia jej niedofinansowaniem.

Ankietowani zapytani o to, czy jakaś forma zwiększenia finansowania mogłaby poprawić działalność i zwiększyć dostępność opieki zdrowotnej najczęściej odpowiadali, że nie ma potrzeby zwiększenia nakładów na służbę zdrowia (38 proc. badanych). Blisko jedna trzecia respondentów (30 proc.) uważa, że jedynym skutecznym sposobem rozwiązania problemów z opieką medyczną jest zlikwidowanie obowiązkowej składki zdrowotnej i pozostawienie spraw związanych ze zdrowiem obywatelom.

 Jedna siódma badanych opowiada się za wprowadzeniem częściowej odpłatności za wszystkie usługi medyczne świadczone w ramach powszechnego ubezpieczenia, a tylko 6 proc. zaakceptowałoby podniesienie podatków lub składki zdrowotnej.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" zostało przeprowadzone metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 5-11 czerwca 2014 r. na liczącej 1044 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.


autor/ źródło: PAP


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Ratownicy medyczni przeciwni pracy na kontraktach


Pogotowie ratunkowe, choć dobrze opłacane, zmusza ratowników do pracy na kontraktach. Sami zainteresowani nie ukrywają, że czują się…Ratownicy - kierowcy muszą przejść drogie kursy…

Redakcja

Ogólnopolska Konferencja Sekcji Chorób Serca u Kobiet

Choroby krążenia są główną przyczyną zgonów wśród kobiet w krajach rozwiniętych. Szacuje się, że aż 53% kobiet umiera z powodu chorób układu krążenia. Choroby te jeszcze niedawno, były uznawane za typowo męskie…
Infonfz/Mat. prasowe
Konferencje
Redakcja

NFZ ws. projektu dot. zawierania umów na lecznictwo uzdrowiskowe

Opublikowany projekt określa postępowanie w sprawie zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe, a także warunki wymagane od świadczeniodawców zainteresowanych zawarciem umowy w tym rodzaju oraz warunki dodatkowo oceniane w…
nfz.gov.pl
NFZ

NFZ skontrolował szpital we Wrocławiu - pacjent…

Posłowie uchwalili nowe przepisy dotyczące wyrobów…

Nagrody dla szpitali za pieniądze. Czy to w porządku?

Redakcja

Prezes NRL o nowej regulacji czasu pracy

W piśmie możemy przeczytać m.in., że: "Dla samorządu lekarskiego wydaje się oczywiste, że wraz ze wzrostem nakładu czasu pracy i wysiłku wkładanego w wykonanie obowiązków pracowniczych, pracownik powinien otrzymać wyższe wynagrodzenie". "Nikt…
NIL
Artykuł

Kondycja narządów wpływa na zdrowie seniorów

Ponad 800 tys. Polaków choruje na zaćmę. Większość…