W związku z nowelizacją Kodeksu karnego personel medyczny ma nowe obowiązki. Jakie?

Ministerstwo Zdrowia wydało komunikat w sprawie udzielania przez personel medyczny pomocy ofiarom przestępstw. Jakie nowe obowiązki będzie miał personel medyczny?


Komunikat wydany 7 kwietnia br. przypomina, że osoba wykonująca zawód medyczny, która podejrzewa, że jej pacjent może być ofiarą przemocy seksualnej lub przemocy w rodzinie, ma nie tylko obowiązek udzielenia pomocy medycznej, lecz także podjęcia innych działań na rzecz tego pacjenta.

W przypadku podejrzenia, że pacjent doświadczył przemocy seksualnej (która jest przestępstwem ściganym z urzędu), osoba wykonująca zawód medyczny jest zobowiązana do powiadomienia prokuratury lub policji. Badając ofiarę gwałtu, personel medyczny powinien nie tylko dołożyć wszelkich starań, by pomóc pacjentowi i nie pogłębić jego traumatycznych przeżyć, lecz także zadbać o zabezpieczenie śladów przestępstwa w sposób, który umożliwi pokrzywdzonemu dochodzenie sprawiedliwości, a organom ścigania – wykrycie sprawcy przestępstwa.

W przypadku podejrzenia, że pacjent (osoba dorosła lub dziecko) jest ofiarą przemocy w rodzinie – lekarze, pielęgniarki, położne i ratownicy medyczni mają obowiązek działać zgodnie z procedurą „Niebieskiej Karty”.

Podejmowanie takich działań na rzecz pokrzywdzonych pacjentów pomaga chronić ich zdrowie i życie.

Pełen tekst komunikatu >>


autor/ źródło: mz.gov.pl


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging: popularność medialna lekarza medycyny estetycznej nie świadczy o jego umiejętnościach i doświadczeniu


W pogoni za młodym i atrakcyjnym wyglądem łatwo stracić rozsądek i skorzystać z zabiegów medycyny estetycznej proponowanych przez pseudospecjalistów,…Ministerstwo Zdrowia zerwało negocjacje ws. zasad…

Lekarzu, pamiętaj też o własnym zdrowiu

Innowacyjność w polskiej ochronie zdrowa na poziomie…

Redakcja

NFZ o wynikach kontroli NIK

"Podsumowanie wyników kontroli zaprezentowane w przekazywanej przez NIK informacji o wynikach kontroli i negatywny wydźwięk przedstawionych w niej sformułowań wydają się być nieadekwatne do ocen przedstawionych przez NIK w wystąpieniach pokontrolnych"…
Narodowy Fundusz Zdrowia
NFZ

Szpitale muszą podjąć decyzję, czy wchodzą w…

Praca lekarzy dużo łatwiejsza dzięki wykorzystaniu…

Krzysztof Bukiel: zmiany się nie powiodą bez pieniędzy

Polacy najbardziej boją się chorób układu sercowo-naczyniowego.…

Biotechnologia 2014: leki biologiczne rewolucjonizują…