W Polsce maleje liczba badań klinicznych

„Badania kliniczne – korzyści i szanse” – pod takim hasłem odbyła się 20 maja br. konferencja, zorganizowana wspólnie przez Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce, Polski Związek Pracodawców Firm Prowadzących Badania Kliniczne na Zlecenie POLCRO oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny.Konferencja odbyła się w Międzynarodowym Dniu Badań Klinicznych, ustanowionym w 2005 r., z inicjatywy europejskiej sieci ośrodków prowadzących badania kliniczne (ECRIN) i lokalnych organizacji branżowych. W Polsce na badania kliniczne firmy innowacyjne wydają rocznie ok. 900 mln złotych. Z roku na rok ich liczba jednak maleje. W 2011 r. było ich 495, w 2012 – 448, a w 2013 już tylko 422. 
„Jednym z głównych czynników blokujących rozwój badań w Polsce są mniej sprzyjające regulacje niż w innych krajach, w których stosowane są zachęty i ulgi podatkowe. Tam też mamy do czynienia z bardziej pozytywnym nastawieniem regulatora do innowacyjnych technologii medycznych” - mówi Bartosz Bednarz, prezes zarządu AstraZeneca Polska, członek zarządu INFARMY i dodaje: „Tworzenie nowych leków to jedno z podstawowych zadań innowacyjnych firm farmaceutycznych, a badania kliniczne są ich niezbędnym elementem. Chcielibyśmy móc realizować jak najwięcej projektów badawczych na terenie naszego kraju. Dla porównania, u naszych sąsiadów - w Czechach i w Niemczech realizuje się odpowiednio prawie 500 i prawie 1200 badań klinicznych rocznie”.

Zdaniem Elżbiety Mokwińskiej, prezes Polskiego Związku Pracodawców Firm Prowadzących Badania Kliniczne na Zlecenie, malejąca liczba badań klinicznych skutkuje coraz mniejszą liczbą Polaków, którzy mogą wziąć w nich udział. „Badania kliniczne są dla wielu chorych jedyną możliwością uzyskania innowacyjnego leczenia. W 2011 r. uczestniczyło w nich 41 tys. Polaków, rok później - 35 tys. W 2013 r. w badaniach klinicznych mogły wziąć udział już tylko 33 tys. osób” – podkreśla Elżbieta Mokwińska. 

W ciągu ostatnich 20 lat pojawiło się ok. 300 nowych leków i szczepionek, które pozwalają skuteczniej leczyć około 150 chorób. Dziedziną, w której przeprowadza się najwięcej badań klinicznych, także w naszym kraju, jest onkologia. „Niestety, jest ich najmniej w Europie. Liczba pacjentów w badaniach onkologicznych prowadzonych w Polsce w ramach działania Europejskiej Organizacji dla Badań i Leczenia Raka (EORTC) w latach 2000–2011 wynosiła 1 082, w Belgii - 7 399 osób, Francji - 14 438, a w Holandii - 15 729” - stwierdza Teresa Brodniewicz, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce. Dodaje, że w  Polsce jest ok. 390 tys. pacjentów z chorobami nowotworowymi. Około 4 proc. z nich bierze udział w badaniach klinicznych, a leczenie wielu współfinansowane jest przez sponsorów. 

Ewa Jakuczek-Kowalczyk, członek grupy roboczej do spraw badań klinicznych działającej w INFARMIE dodaje, że badania kliniczne to także istotna korzyść dla gospodarki - wpływy do budżetu państwa, oszczędności alternatywne dla systemu opieki zdrowotnej, dodatkowe źródło wynagrodzeń dla badaczy, lekarzy i ośrodków badawczych oraz wzrost zatrudnienia i popyt na usługi w innych sektorach.

Z prezentowanych na konferencji danych wynika, że od 2007 do 2011 r. liczba wniosków o ich prowadzenie spadła w Europie o 25 proc. Jak twierdzi Wojciech Masełbas, wiceprezes Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce, głównym choć nie jedynym powodem są rosnące koszty „Prowadzenie badań klinicznych jest coraz droższe. Koszty administracyjne ponoszone przez sponsorów komercyjnych wzrosły o 107 proc., a w przypadku  sponsorów niekomercyjnych - o 98 proc. Z kolei składki na ubezpieczenie badań klinicznych są większe o 800 proc.” - wylicza Wojciech Masełbas.  

Informacje o badaniach klinicznych prowadzonych w Polsce można uzyskać m.in. na stronie www.badaniaklinicznewpolsce.pl. Serwis jest źródłem wiedzy o tym, dlaczego prowadzone są badania, jakim regulacjom i kontroli podlegają oraz o bezpieczeństwie i prawach uczestnika. Pomysłodawcą projektu jest INFARMA. Aktualna liczba badań zarejestrowanych w serwisie wynosi 774 (156 badań zakończonych i 618 trwających).

„Informowanie o badaniach klinicznych w sposób otwarty i przejrzysty to wyzwanie, które podejmujemy na co dzień i odnosimy na tym polu coraz większe sukcesy. Firmy farmaceutyczne zrzeszone w INFARMIE wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce opracowały w 2010 r. katalog ponadstandardowych zasad prowadzenia i finansowania badań, a także informowania o nich pacjentów, ośrodków, badaczy i opinię publiczną, m.in. za pomocą uruchomionej specjalnie strony internetowej o badaniach klinicznych prowadzonych w Polsce” - podsumowuje Bartosz Bednarz.


autor/ źródło: Portalemedyczne.pl


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Kto ma wskazać placówkę po odmowie świadczenia?


Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby resort zdrowia przygotował propozycję nowelizacji przepisów dot. klauzuli sumienia lekarzy, aby nowy…NRL zaniepokojone bezpieczeństwem elektronicznej…

Ebola zagrożeniem także dla Wielkiej Brytanii

Książeczka zdrowia dziecka: co powinna zawierać?

Zanieczyszczone powietrze drugą po papierosach najczęstszą…

Częstochowa: uczniowie z nadwagą i otyłością…

Nowy minister zdrowia o swoich planach na najbliższe…

Szwajcaria: wstrzymano badania nad szczepionką przeciwko…

MZ chce zbadać działalność liderów PZ; ci uważają,…

Nowoczesne leki dla cukrzyków wciąż poza listą…