W Polsce maleje liczba badań klinicznych

„Badania kliniczne – korzyści i szanse” – pod takim hasłem odbyła się 20 maja br. konferencja, zorganizowana wspólnie przez Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce, Polski Związek Pracodawców Firm Prowadzących Badania Kliniczne na Zlecenie POLCRO oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny.Konferencja odbyła się w Międzynarodowym Dniu Badań Klinicznych, ustanowionym w 2005 r., z inicjatywy europejskiej sieci ośrodków prowadzących badania kliniczne (ECRIN) i lokalnych organizacji branżowych. W Polsce na badania kliniczne firmy innowacyjne wydają rocznie ok. 900 mln złotych. Z roku na rok ich liczba jednak maleje. W 2011 r. było ich 495, w 2012 – 448, a w 2013 już tylko 422. 
„Jednym z głównych czynników blokujących rozwój badań w Polsce są mniej sprzyjające regulacje niż w innych krajach, w których stosowane są zachęty i ulgi podatkowe. Tam też mamy do czynienia z bardziej pozytywnym nastawieniem regulatora do innowacyjnych technologii medycznych” - mówi Bartosz Bednarz, prezes zarządu AstraZeneca Polska, członek zarządu INFARMY i dodaje: „Tworzenie nowych leków to jedno z podstawowych zadań innowacyjnych firm farmaceutycznych, a badania kliniczne są ich niezbędnym elementem. Chcielibyśmy móc realizować jak najwięcej projektów badawczych na terenie naszego kraju. Dla porównania, u naszych sąsiadów - w Czechach i w Niemczech realizuje się odpowiednio prawie 500 i prawie 1200 badań klinicznych rocznie”.

Zdaniem Elżbiety Mokwińskiej, prezes Polskiego Związku Pracodawców Firm Prowadzących Badania Kliniczne na Zlecenie, malejąca liczba badań klinicznych skutkuje coraz mniejszą liczbą Polaków, którzy mogą wziąć w nich udział. „Badania kliniczne są dla wielu chorych jedyną możliwością uzyskania innowacyjnego leczenia. W 2011 r. uczestniczyło w nich 41 tys. Polaków, rok później - 35 tys. W 2013 r. w badaniach klinicznych mogły wziąć udział już tylko 33 tys. osób” – podkreśla Elżbieta Mokwińska. 

W ciągu ostatnich 20 lat pojawiło się ok. 300 nowych leków i szczepionek, które pozwalają skuteczniej leczyć około 150 chorób. Dziedziną, w której przeprowadza się najwięcej badań klinicznych, także w naszym kraju, jest onkologia. „Niestety, jest ich najmniej w Europie. Liczba pacjentów w badaniach onkologicznych prowadzonych w Polsce w ramach działania Europejskiej Organizacji dla Badań i Leczenia Raka (EORTC) w latach 2000–2011 wynosiła 1 082, w Belgii - 7 399 osób, Francji - 14 438, a w Holandii - 15 729” - stwierdza Teresa Brodniewicz, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce. Dodaje, że w  Polsce jest ok. 390 tys. pacjentów z chorobami nowotworowymi. Około 4 proc. z nich bierze udział w badaniach klinicznych, a leczenie wielu współfinansowane jest przez sponsorów. 

Ewa Jakuczek-Kowalczyk, członek grupy roboczej do spraw badań klinicznych działającej w INFARMIE dodaje, że badania kliniczne to także istotna korzyść dla gospodarki - wpływy do budżetu państwa, oszczędności alternatywne dla systemu opieki zdrowotnej, dodatkowe źródło wynagrodzeń dla badaczy, lekarzy i ośrodków badawczych oraz wzrost zatrudnienia i popyt na usługi w innych sektorach.

Z prezentowanych na konferencji danych wynika, że od 2007 do 2011 r. liczba wniosków o ich prowadzenie spadła w Europie o 25 proc. Jak twierdzi Wojciech Masełbas, wiceprezes Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce, głównym choć nie jedynym powodem są rosnące koszty „Prowadzenie badań klinicznych jest coraz droższe. Koszty administracyjne ponoszone przez sponsorów komercyjnych wzrosły o 107 proc., a w przypadku  sponsorów niekomercyjnych - o 98 proc. Z kolei składki na ubezpieczenie badań klinicznych są większe o 800 proc.” - wylicza Wojciech Masełbas.  

Informacje o badaniach klinicznych prowadzonych w Polsce można uzyskać m.in. na stronie www.badaniaklinicznewpolsce.pl. Serwis jest źródłem wiedzy o tym, dlaczego prowadzone są badania, jakim regulacjom i kontroli podlegają oraz o bezpieczeństwie i prawach uczestnika. Pomysłodawcą projektu jest INFARMA. Aktualna liczba badań zarejestrowanych w serwisie wynosi 774 (156 badań zakończonych i 618 trwających).

„Informowanie o badaniach klinicznych w sposób otwarty i przejrzysty to wyzwanie, które podejmujemy na co dzień i odnosimy na tym polu coraz większe sukcesy. Firmy farmaceutyczne zrzeszone w INFARMIE wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce opracowały w 2010 r. katalog ponadstandardowych zasad prowadzenia i finansowania badań, a także informowania o nich pacjentów, ośrodków, badaczy i opinię publiczną, m.in. za pomocą uruchomionej specjalnie strony internetowej o badaniach klinicznych prowadzonych w Polsce” - podsumowuje Bartosz Bednarz.


autor/ źródło: Portalemedyczne.pl


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Blisko 50 proc. leków kupowanych w internecie to fałszywki


Blisko połowa leków kupowanych w internecie może być podrobiona. Coraz częściej proceder ten dotyczy nie tylko suplementów diety, lecz…Przepis o tworzeniu rejestrów medycznych - niekonstytucyjny

Eksperci: reforma kolejkowa wymaga miliardowych nakładów

Zalecania dla podróżujących w regiony krążenia…

Kardiolodzy i geriatrzy zbadają telemedycznie. Pilotażowy…

Co zmieni się w pracy lekarzy rodzinnych w przyszłym…

Senat nie wniósł poprawek do nowelizacji ograniczającej…

Polacy niechętnie piją wodę z kranu

Wzrosła liczba przeszczepów od żywych dawców,…

Absynt z alkoholem metylowym