W Gliwicach w ciągu pięciu lat przeprowadzono ponad 1000 zabiegów transplantacji szpiku

Ponad 1000 zabiegów transplantacji szpiku przeprowadzono w ciągu pięciu lat w Centrum Onkologii - Instytucie im. M. Skłodowskie-Curie w Gliwicach - poinformowano podczas poniedziałkowej (5 października) konferencji w placówce.- Liczba oczywiście robi wrażenie - to jedna z największych aktywności w zakresie przeszczepiania szpiku w Europie - powiedział prof. Sebastian Giebel z Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii.

W Gliwicach pierwsza transplantacja szpiku odbyła się w kwietniu 2010 r.; w ciągu całego roku przeprowadzono ok. 40 transplantacji autologicznych, w 2011 r. było ich już prawie 160. W 2012 r. rozpoczęto przeprowadzanie transplantacji allogenicznych zarówno od dawców rodzinnych, jak i niespokrewnionych, a w 2014 r. wykonano pierwszą transplantację od dawcy haploidentycznego, czyli tylko w połowie zgodnego w zakresie antygenów, takim dawcą może być matka, ojciec czy rodzeństwo.

- Do niedawna takie transplantacje były uważane za skrajnie niebezpieczne i stosowano je tylko w sytuacjach ekstremalnych. W tej chwili mamy dostęp do nowych technik przygotowania tych chorych, prowadzenia takich transplantacji. W sytuacji, kiedy nie mamy idealnie dobranego dawcy, coraz śmielej sięgamy właśnie po ten wariant - wyjaśnił prof. Giebel.

Oprócz przeprowadzania operacji placówka zajmuje się również pobieraniem komórek od dawców niespokrewnionych, które trafiają do ośrodków na całym świecie m.in. do krajów Europy, a także Stanów Zjednoczonych, Brazylii i Australii.

Poniedziałkowe Spotkanie Pacjentów i Konferencja pn. "1000 Transplantacji Szpiku i 2 Transplantacje Twarzy w Gliwicach" było okazją do popularyzacji metod transplantacji jako form leczenia niezbędnych we współczesnej medycynie. To właśnie specjaliści z Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii przygotowywali do operacji dwoje pacjentów, którym w tym samym szpitalu w 2013 r. przeszczepiono twarz.

R E K L A M Aautor/ źródło: PAP


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Kolejny narodowy program zwalczania raka w tym półroczu w Sejmie


Projekt Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2016-2025 wpłynie do Sejmu do połowy roku - zapowiedział w czwartek…Około 90 proc. chorych na astmę szybko przestaje…

Redakcja

Jak leczą w Czechach. O służbie zdrowia u południowych sąsiadów

Narzekamy na polską służbę zdrowia – miesięczna składka nie należy do niskich, kolejki do lekarza w ramach ubezpieczenia zdrowotnego nie maleją, przedsiębiorcy na zwolnieniu chorobowym dostają dosłownie przysłowiowe „grosze”, a w opinii…
Na Temat.pl
Prasa

OZZL: jak oznaczyć odpłatność za leki refundowane…

Wiceminister Cieślukowski pokieruje pracą trzech…

Prezydenckie nominacje profesorskie

Dolegliwości związane z przewlekłą niewydolnością…

List otwarty pielęgniarek i położnych do premier…

Bój o stawkę kapitacyjną: resort jest zaskoczony…

Prof. Jacek Jassem ws. tzw. pakietu kolejkowego MZ