Ustawa o zdrowiu publicznym: jak sfinansować profilaktykę zdrowotną

Założenia projektu ustawy o zdrowiu publicznym zostały przedstawione we wtorek (24 lutego) członkom rady naukowej przy ministrze zdrowia. W połowie lutego z projektem zapoznała się premier Ewa Kopacz.Powiedziała, że to dobry projekt. - Podejrzewam, że pod koniec tygodnia oficjalnie trafi do konsultacji społecznych, czyli za miesiąc należy się spodziewać, trafi do laski marszałkowskiej. Warto mieć tę ustawę. Będzie przełomem, jeśli chodzi o polski system ochrony zdrowia - podkreśliła 17 lutego.

Premier dodała, że niezależnie od konsultacji społecznych wiceminister Beata Małecka-Libera (pod koniec grudnia ub.r. została powołana na stanowisko pełnomocniczki rządu ds. projektu ustawy o zdrowiu publicznym w resorcie zdrowia) planuje zorganizować kilkanaście spotkań, aby rozmawiać o tym projekcie z różnymi środowiskami.

Przedstawienie projektu radzie naukowej przy ministrze zdrowia było jednym z takich spotkań.

Jak dowiedział się Dziennik Gazeta Prawna, nowy projekt ustawy jest bardzo krótki. Odsyła on do Narodowego Programu Zdrowia (NPZ), który zostanie powołany rozporządzeniem. Do jego realizacji mają zostać włączone wszystkie instytucje zajmujące się profilaktyką i edukacją zdrowotną, ministerstwa i samorządy.

Nad założeniami NPZ, który ma ruszyć w 2016 r., pracuje zespół powołany przy Ministerstwie Zdrowia. Zgodnie z projektem ustawy program będzie finansowany ze specjalnie utworzonego funduszu zdrowia publicznego (FZP). Ma być on zasilany z kilku źródeł (m.in. z akcyzy od alkoholu, tytoniu i z gier hazardowych).

Centralizacja środków i przekazanie ich na program nie będą łatwe - komentuje DGP i dodaje, że każda z instytucji zacznie bronić swoich zasobów.

Czytaj: gazetaprawna.pl


autor/ źródło: gazetaprawna.pl


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Popularny środek na stłuczenia wycofany z obrotu


Decyzją GIF z obrotu na terenie całego kraju został wycofany płyn stosowany w przypadku stłuczeń i zapaleń.Zanieczyszczone powietrze drugą po papierosach najczęstszą…

Drobne zmiany w diecie wychodzą na zdrowie

Kontrola NIK dotycząca programów lekowych: są nieprawdiłowości

Pacjenci wnioskują o zwrot kosztów leczenia za granicą

Badanie WHO: nadal mylnie uważają, że antybiotyki…

Redakcja

Akademia NFZ: szkolenie z zasad prawidłowego przygotowania ofert

Szkolenie realizowane w ramach projektu Akademia NFZ jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Skierowane jest do pracowników zatrudnionych na stanowiskach specjalistycznych i administracyjnych, których obowiązki związane…
NFZ
NFZ

Zalecania dla podróżujących w regiony krążenia…

Redakcja

Ministerstwo Zdrowia rekordzistą w opieszałości wydawania rozporządzeń do ustaw

Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie wskazywał rządowi i poszczególnym ministrom na uchybienia w terminowym wydawaniu rozporządzeń, polegające na opóźnieniach w stosunku do daty wejścia w życie danej ustawy. - Według obecnego…
JJX, Rynek Zdrowia
Prasa

Pakiet onkologiczny nie sprawdzi się u najmłodszych