Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy wniosek NRL ws. klauzuli sumienia

Prezes NRL Maciej Hamankiewicz, w odpowiedzi na pismo Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich poinformował w środę (2 lipca), że Naczelna Rada Lekarska złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie klauzuli sumienia.Chodzi o zbadanie zgodności z Konstytucją obecnie obowiązujących przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty dotyczących klauzuli sumienia.

"We wniosku wywodzimy, że przepisy ustawy w sposób niekonstytucyjny ograniczają wolność sumienia. Pismem z dnia 23 czerwca 2014 r. Prezes Trybunału Konstytucyjnego powiadomił Naczelną Radę Lekarską, że nasz wniosek został przyjęty do rozpatrzenia przez Trybunał w pełnym składzie" - wyjaśnia prezes NRL.

Więcej: www.nil.org.pl


autor/ źródło: NIL


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
GIF wycofuje z obrotu kwas foliowy


Decyzją GIF z aptek na terenie całego kraju wycofany zostaje kwas foliowy m.in. dla kobiet w ciąży, karmiących matek czy niedożywionych.PPOZ tłumaczy co dokładnie wynegocjowało z ministerstwem

W polskich aptekach może zabraknąć leków – alarmują…

Specjalizacja dla każdego młodego lekarza

Prof. Nowiński, twórca komputerowych atlasów mózgu,…

Drugie czytanie projektu dotyczącego transgranicznej opieki zdrowotnej

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 2293, czytaj całość) ma wdrożyć przepisy unijnej…
Ekspert

Zmiany w dokumentacji medycznej lekarzy AOS

Na mocy rozporządzenia informacja sporządzona przez lekarza leczącego pacjenta w poradni specjalistycznej, który przekazuje lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej informację o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach,…
Ekspert

Zaproszenie na Jubileuszowe Spotkania Kardiologiczne…

NFZ odnotował wzrost przychodów

Polki się nie badają. Ponad 3 mln kobiet chodzi…