Trudności w dostępie do publicznej służby zdrowia - według RPO system jest wciąż nieefektywny

Brak efektywnej strategii państwa w walce z biedą, wykluczeniem społecznym i bezdomnością oraz trudności w dostępie do publicznej służby zdrowia są - w ocenie RPO - największymi w Polsce zagrożeniami dla przestrzegania praw człowieka.Ranking problemów, które stanowią największe zagrożenie z punktu widzenia przestrzegania praw człowieka i obywatela w kraju, rzeczniczka praw obywatelskich Irena Lipowicz przygotowała z okazji przypadającego we wtorek Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka.

Podobnie jak przed rokiem, za największe zagrożenie RPO uznała brak efektywnych regulacji prawnych i działań administracji w sytuacji skrajnej biedy, wykluczenia społecznego i bezdomności - zjawisk, które wciąż dotykają znacznych kręgów społecznych. 

Na drugim miejscu znalazły się trudności w dostępie do publicznej służby zdrowia. RPO uznała, że system jest wciąż nieefektywny i mało przyjazny pacjentom, co przejawia się m.in. problemami z dostępem do lekarzy specjalistów, brakiem wydajnego sposobu rozliczania świadczeń ponad ustalony limit i nierealizowaniem Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Na kolejnych pozycjach wymieniła m.in problemy związane z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości, niski poziom systemu stanowienia prawa, brak skutecznych mechanizmów prawnych i działań państwa chroniących osoby starsze i nieporadne przed nieuczciwymi praktykami handlowymi przedsiębiorstw, banków i tzw. parabanków.

RPO podkreśla, że problemy te nie wyczerpują listy zagrożeń. Jej zdaniem nie można też bezwzględnie stwierdzić, który z nich jest bardziej pilny do rozwiązania.

Rzeczniczka przygotowała też listę pięciu obszarów, w których - w jej ocenie - nastąpiła poprawa. Na pierwszym miejscu wymieniła tu odblokowanie polityki senioralnej i międzypokoleniowej, zwłaszcza na szczeblu lokalnym. Odnotowała przy tej okazji m.in. uchwalenie ważnej dla seniorów ustawy o odwróconej hipotece.

RPO zauważyła też rozwój polityki prorodzinnej państwa (czego przejawem jest - w jej ocenie - m.in. uchwalona przez Sejm ustawa o Karcie Dużej Rodziny), zwiększenie skuteczności działań służących ograniczeniu skali bezrobocia, zwłaszcza ludzi młodych (m.in. wsparcie dla startujących w biznesie i bony dla młodych) oraz uchwalenie przez parlament ustawy o petycjach, która każdemu obywatelowi daje możliwość złożenia petycji, a odpowiedni urząd musi rozpatrzyć ją w ustawowym terminie.


autor/ źródło: PAP


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Zdaniem ekspertów choroby mózgu największym wyzwaniem zdrowotnym


Z powodu wydłużenia życia i starzenia się ludności największym wyzwaniem zdrowotnym naszego kraju są różnego typu choroby mózgu -…Ministerstwo podało oficjalne stanowisko ws. stosowania…

Redakcja

Mazowiecki oddział NFZ ws. interpretacji przepisów dot. obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego

Publikacja stanowi odpowiedź na wniosek z dnia 3 sierpnia 2015 r. Fundacja „W[…]” zwana dalej Fundacją, zwróciła się o wydanie interpretacji w indywidualnej sprawie co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których…
NFZ/Rynek Zdrowia
NFZ

NFZ: to świadczeniodawca zastrzega, co jest tajemnicą…

GIF wycofuje Erdomed

Porozumienie Zielonogórskie popiera protest pielęgniarek

Latos: propozycja Dudy ws. likwidacji NFZ w pełni…

Posłowie uchwalili nowe przepisy dotyczące wyrobów…

Dla NFZ tzw. deklaracja wiary nie może być podstawą…

IMS Health o projekcie majowej listy refundacyjnej