Terapia w raku tarczycy bez zielonego światła

Rada Przejrzystości uważa za niezasadne objęcie refundacją leku Nexavar (sorafenib) w leczeniu zaawansowanego raka tarczycy opornego na leczenie jodem radioaktywnym.


ak informuje Rada, lek Nexavar (sorafenib) należy do grupy inhibitorów kinaz tyrozynowych i z mieszanym powodzeniem stosowany jest w zaawansowanym raku wątrobowokomórkowym oraz zaawansowanym raku nerki. 

Próbuje się go też stosować w leczeniu zaawansowanego raka tarczycy, ale ten drogi lek nie zwycięża choroby, tylko najwyżej przedłuża przeżycie bez progresji, powodując u większości leczonych ciężkie objawy niepożądane, prowadzące u jednej czwartej leczonych do przerwania kuracji. 

Umiarkowanej jakości dowody naukowe nie potwierdzają przekonywującej skuteczności klinicznej sorafenibu w porównaniu ze zwykłym leczeniem wspomagającym (best suppotive care) i nie uzasadniają wysokich kosztów terapii, znacznie przekraczających próg kosztowej efektywności dodatkowego roku życia skorygowanego o jakość (QALY) - uważa Rada.

Więcej: aotm.gov.pl/


autor/ źródło: AOTM


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
NIPiP: zgłaszamy wotum nieufności dla ministra zdrowia


Pielęgniarki i położne uważają, że Bartosz Arłukowicz lekceważy ich samorząd zawodowy. Napisały więc pismo do premiera z prośbą…Nowa aplikacja mobilna dla chorych na cukrzycę

Czy likwidacja wyższych stawek za pacjentów z chorbomi…

Inwestycje w telemedycynę zmniejszą kolejki i koszty…

Co w lecznicach może pozostać tajemnicą przedsiębiorcy?

Każdego roku 150 tys. Polaków dowiaduje się, że…

OZZL domaga się uregulowania kwestii dyżurów rezydentów

Będzie więcej patomorfologów?

OZZL: SPZOZ może podpisać z lekarzem umowę cywilnoprawną…

IMS Health o projekcie lipcowej listy refundacyjnej