Szpitale i przychodnie rezygnują z pakietu onkologicznego

Dziewięć szpitali i prawie siedemdziesiąt przychodni specjalistycznych - w skali kraju - złożyło w NFZ wnioski o rezygnację z pakietu onkologicznego.


Jeśli chodzi o szpitale, to wycofują się z powodu braku konsylium. Z kolei przychodnie mają problem z badaniami diagnostycznymi.

Na Lubelszczyźnie pakietu nie realizują dwa szpitale, mniejszy w Krasnymstawie i większy - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie.

Jego dyrektor Jacek Buczek przyznał, że wysłał do NFZ pismo o rezygnacji z pakietu, ponieważ nie ma specjalistów, by stworzyć konsylium. Chodzi o onkologa klinicznego czy radioterapeutę.

Szef chełmskiej placówki rozmawiał ze specjalistami z zewnątrz, ale chcieli takiego wynagrodzenia, którego nie był w stanie zapłacić. Dodaje, że pacjenci z nowotworami są przyjmowani, ale dostają skierowania do innych placówek.

W woj. lubelskim, oprócz dwóch szpitali, z pakietu zrezygnowały też cztery przychodnie. Zrobiły to z powodu braku umów z podwykonawcami na diagnostykę onkologiczną.

Centrala NFZ uspokaja, że mimo rezygnacji niektórych świadczeniodawców z pakietu pacjenci mogą się czuć bezpiecznie.

W skali kraju umowy na realizację pakietu onkologicznego z początkiem stycznia podpisało w kraju ponad 2400 placówek ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i prawie 500 szpitali. Do tego przychodnie lekarza rodzinnego.

W wielu regionach Polski w czasie, gdy jedni rezygnują, inni już pytają, czy wciąż można do pakietu przystąpić.

Więcej: tokfm.pl


autor/ źródło: TOK FM


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Publikacja nowelizacji Prawa farmaceutycznego


Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 28) została ogłoszona…Redakcja

KIDL: List otwarty do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia, Posłów i Senatorów

Kierujemy do Państwa ten list jako protest wobec braku troski przez sprawujących władzę o bezpieczeństwo medycznej diagnostyki laboratoryjnej w Polsce. W obecnie uchwalanym projekcie ustawy nowelizującej ustawę z dnia 15 kwietnia 2011…
infonfz/KIDL
Komunikat

Ministerstwo Zdrowia policzyło zarobki lekarzy

Zarządzenie ws. zmiany określania warunków umów…

Naczelna Izba Aptekarska przeciwstawia się dyskryminacji…

Leki w terapii stosowanej przed in vitro będą refundowane

W listopadzie zmiany w pakiecie onkologicznym?

Nowe elementy list oczekujących od 1 kwietnia

Arłukowicz: prywatny gabinet nie może być przepustką…

Redakcja

Ponad połowa Polek nie wykonała od stycznia 2020 roku żadnych badań ginekologicznych. Główną barierą jest strach przed koronawirusem i niekorzystną diagnozą

– W przeprowadzonych ankietowych badaniach ponad połowa kobiet przyznaje, że od stycznia ubiegłego roku nie wykonała żadnego badania ginekologicznego. Te dane nie są optymistyczne i jest to o 26 proc. mniej niż w tej…
Infonfz/Newseria
Artykuł