Szpital skrócił kolejki oczekujących na zabiegi pacjentów o 5000 osób

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi w Poznaniu skrócił kolejki pacjentów oczekujących na planowe zabiegi o 5000 osób. Jak tego dokonał?Placówka wdrożyła zalecenie pokontrolne NFZ-u, które nakazywało scalenie kolejek w szpitalu. Na początku roku na planowe operacje oczekiwało tam 32 tysiące osób w ponad stu kolejkach problemowych.

Po scaleniu na każdy oddział przypada teraz jedna kolejka. Zmniejszono tym samym ich liczbę z ponad stu do 12. 

- Wysłaliśmy zapytania do pacjentów, czy chcą nadal czekać, czy już zostali zoperowani gdzie indziej. Zrezygnowało ponad pięć tysięcy pacjentów - mówi Radiu Merkury dr Witold Bieleński, dyrektor szpitala.

Jednak w przypadku najbardziej obleganych oddziałów chirurgii ręki i ortopedii dziecięcej kolejki skrócą się tylko nieznacznie. Tu czeka się na operację odpowiednio 10 i 5 lat.


autor/ źródło: Radio Merkury


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Bój o stawkę kapitacyjną: resort jest zaskoczony stanowiskiem lekarzy


Jesteśmy zaskoczeni stanowiskiem liderów organizacji lekarzy POZ, którzy nie chcą zaakceptować naszych propozycji ws. finansowania podstawowej…Pod względem długości życia Polska jest w ogonie…

Czy pielęgniarki z DPS-ów też dostaną podwyżki?

Sukces w regeneracji rdzenia ma swoją długą historię

Redakcja

NRL poparła projekt rozporządzenia w sprawie map potrzeb zdrowotnych

Jednocześnie, w ramach konsultacji społecznych, prezydium NRL zgłosiło kilka uwag do przedstawionego projektu rozporządzenia ws. map potrzeb zdrowotnych. Postuluje m.in. żeby w zakresach map potrzeb zdrowotnych uwzględnić dane dotyczące wskaźnika migracji…
NIL
Artykuł

MZ chce zbadać działalność liderów PZ; ci uważają,…

Blisko 50 proc. leków kupowanych w internecie to…

Ministerstwo opublikowało projekt rozporządzenia…

Chorzy ze szpiczakiem leczeni coraz skuteczniej

Kolejkowa reforma - jest, czy będzie?